tisdag, 22 oktober 2019
UNRIC logo - Svenska

FN på ditt språk

2019 - internationella året för världens ursprungsspråk

Sami RS
30.1.2019 – Det finns nästan 7000 olika språk i världen. Av dem anses över 2600 vara hotade, och många av de hotade språken är ursprungsspråk som talas av världens olika ursprungsfolk.

Faktum är att 96 % av världens alla språk talas av endast 3 % av dess befolkning. År 2019 är det internationella året för ursprungsspråk, stöttat av UNESCO.

Samerna är det enda ursprungsfolket i den Europeiska Unionen. Allt som allt finns det mellan 75 000 till 10 000 samer i Finland, Norge, Sverige och Ryssland. Det finns 9 olika samiska språk, och det mest talade är nordsamiska med 20 000 – 25 000 talare.

Grönländska är det officiella språket för Grönlands befolkning på 60 000 invånare. Men Grönland är inte en del av EU även om det är en del av Danmark.

Det internationella årets mål är att fokusera global uppmärksamhet på de kritiska riskerna ursprungsspråken möter, samt deras betydelse för hållbar utveckling, medling, rättssamhälle och fredsarbete.

Ett språk är inte bara ett kommunikationsverktyg för utbildning och social integration, utan även en byggsten för människors unika identitet, kulturella historia, traditioner och minnen.

Det finns omkring 370 miljoner människor som hör till ett ursprungsfolk idag, och de står ofta på frontlinjen för skydd av sina naturområden. Deras språk representerar komplexa system av kunskap och kommunikation och bör erkännas som en del av hållbar utveckling och en värdefull resurs.

Ursprungsfolken isoleras alltför ofta både politiskt och socialt i de länder de lever i, ofta på grund av geografisk belägenhet men även på grund av politisk ovilja att erkänna deras separata historia, kultur och tradition.

En människas rätt att använda det språk hen föredrar är en förutsättning för tanke-, åsikts- och yttrandefrihet, samt en dörr till utbildning och information, arbete och inkluderande samhällen – alla en del av värden som stadgats i den Universella deklarationen om de mänskliga rättigheterna som förra året fyllde 70 år.

Det internationella året för ursprungsspråk utlystes inte bara för att främja de folken som talar dessa språk, utan även för att sprida medvetenhet bland icke-usrprungsfolk om vikten de och deras språk spelar för världens rika kulturella diversitet.

Indigenous languages logo RESIZED

FN:s generalsekreterare António Guterres vill se konkreta planer i samband med #UNGA.

united to reform web banner 250px

nordic newsletter 253x60 banner sv no

Vill du ha vårt nyhetsbrev

Annons
Annons
Annons