torsdag, 21 februari 2019
UNRIC logo - Svenska

FN på ditt språk

Världen uppmärksammar den första internationella dagen för utbildning

School Mali Gao UN Photo Marco Dormino RS
23.1.2019 – Den 24 januari uppmärksammas för första gången den internationella dagen för utbildning för att understryka att utbildning är en mänsklig rättighet. Den Universella deklarationen om de mänskliga rättigheterna uppmanar till gratis och obligatorisk grundskola, men i många delar av världen har detta mål fortfarande inte uppnåtts.

Utbildning erbjuder barn en stege upp ur fattigdomen och en väg mot en mer hoppfull framtid. Även om barns skolgång stadigt ökar, går fortfarande 262 miljoner barn miste om en grundutbildning. 617 miljoner barn och ungdomar kan inte läsa eller utföra enkla räkneuppgifter, och mindre än 40 % av flickor i Afrika söder om Sahara går ut högstadiet. Dessutom går 4 miljoner flyktingbarn inte i skola. Dessa barns rätt till utbildning kränks, vilket är oacceptabelt.

”Världen har inte råd med en generation barn och unga som saknar de kunskaper de behöver för att vara konkurrenskraftiga i 2000-talets ekonomi, och vi har inte råd med att lämna halva mänskligheten på efterkälken”, säger de Förenta Nationernas generalsekreterare António Guterres. Samtidigt uppmanar han världen att ”göra mer” för att säkra god utbildning för alla.

”Utbildning kan bryta och vända om spiralen av fattigdom som går i arv. Studier visar att om alla flickor och pojkar avslutar sin grundutbildning, kan 420 miljoner människor lyftas ur fattigdom”, säger Guterres.

Första internationella dagen för utbildning

Utbildning är en allmännytta och ett allmänt ansvar. Utan inkluderande och jämlik grundutbildning och livslånga möjligheter för alla kommer länder inte att uppnå jämställdhet mellan könen. De kommer inte heller att kunna utrota fattigdomen som idag lämnar miljontals barn, unga och vuxna på efterkälken.

”Idag är utbildningen i hjärtat av de Globala målen för hållbar utveckling”, sade Guterres och tillade att utbildning även är kritiskt viktig för att förbättra hälsa, eliminera barnäktenskap och öka vetskap om hur planetens resurser kan skyddas. Dessutom är utbildning i nyckelposition i kampen mot hatretorik, främlingsfientlighet och intolerans.

Utbildning hand i hand med hållbar utveckling

Genom antagandet av Agenda 2030, dvs. de Globala målen för hållbar utveckling, erkände det internationella samfundet utbildningens betydelse för alla 17 mål. Mål fyra ska bl.a. säkerställa att alla flickor och pojkar fullbordar avgiftsfri och likvärdig grundskole- och gymnasieutbildning av god kvalitet som leder till relevanta och ändamålsenliga kunskaper.

”Vi måste prioritera utbildningen som en allmännytta, stötta den med samarbete, partnerskap och finansiering – och erkänna att allt börjar med utbildning”, säger generalsekreteraren.

Unicef bekämpar barnäktenskap

united to reform web banner 250px

nordic newsletter 253x60 banner sv no

Vill du ha vårt nyhetsbrev

Annons
Annons
Annons