lördag, 19 januari 2019
UNRIC logo - Svenska

FN på ditt språk

FN:s arbetsorganisation ILO lika relevant som då den grundades 100 år sedan

 sm story en RS

14.1.2019 – Från åtta timmars arbetsvecka till regelverk för att bekämpa barnarbete – FN:s arbetsorganisation ILO och dess betydelse för internationell arbetslagstiftning kan inte underskattas. Organisationen har under sin existens arbetat för att driva igenom drastiska förändringar som haft konkret betydelse för människors arbeten och vardag runtom i världen.

I år fyller ILO 100 år och belyser speciellt arbetets föränderliga värld. ILO grundades år 1919 av 44 länder efter det första världskrigets fasor - organisationen är därmed äldre än själva FN. Då var målet att tackla utmaningarna med det ökande missnöjet med arbetsförhållandena runtom i Europa.

Organisationen sammanbringar idag regeringar, arbetsgivare och arbetstagare för att staka ut gemensam arbetsstandard och främja anständiga arbetsvillkor för alla. Organisationens arbete behövs – enligt ILO:s statistik är 20,9 miljoner människor fast i tvångsarbete, och barn utgör en fjärdedel av offren. 168 miljoner barn tvingas arbeta runtom i världen, ofta med farligt arbete och höga risker för deras hälsa.

Lika relevant nu som då

Arbetslivet har förändrats drastiskt under organisationens livstid, till stor del på grund av teknologiska framsteg. Men alltför många människor har inte än kunnat skörda förändringarnas frukter.

ilo 100 years RSAntalet arbetstimmar, principer för rättvis lön och skydd för skadade eller sjuka arbetare är alla resultat av ILO:s arbete och ingripanden på den internationella arenan.

ILO lanserar i år den globala kampanjen ”Taking ILO to the People” för att demonstrera organisationens relevans och mandat inför nutidens utmaningar, och för att belysa dess centrala roll för en mer rättvis arbetsvärld för alla.

I Sverige lyfter bl.a. FN-bion fram ILO:s hundraårsjubileum genom filmkvällarna som bedrivs i Stockholm, arrangerade av FN:s informationscenter UNRIC, FN:s utvecklingsprogram UNDP och det Svenska FN-förbundet. Årets första filmvisning, ”The Chocolate Case”, går av stapeln den 13 februari kl. 18.00 på biografen Zita. Läs mer om FN-bion här.

FN:s generalsekreterare Antonio Guterres nyårsmeddelande inför 2019.

nordic newsletter 253x60 banner sv no

Vill du ha vårt nyhetsbrev

Annons
Annons
Annons