lördag, 19 januari 2019
UNRIC logo - Svenska

FN på ditt språk

Trafficking – ett verktyg för beväpnade grupper

Trafficking pic
8.1.2019 – Beväpnade grupper använder trafficking som en finansieringsstrategi eller som ett verktyg för att utöka sin bemanning i konflikter runtom i världen. Detta enligt en ny rapport av de Förenta Nationernas organ mot brott och narkotika, UNODC.

Rekrytering av barnsoldater är vitt dokumenterad i konflikterna i centrala Afrika och Mellanöstern, konstaterar rapporten. Grupperna människohandlar såväl barn och vuxna för gruv- och annat industriarbete, och använder sig av trafficking för att sätta skräck i lokalbefolkningen och därmed kontrollera den bättre. Kvinnor och flickor utnyttjas som sexslavar, för att främja rekrytering och även för att belöna soldater.

Detta var vad som hände Nobelpristagaren Nadia Murad. Hon såldes som sexslav i nitton års ålder tillsammans med tusentals andra yazidiska kvinnor efter att Islamiska Staten anföll hennes hemby i Irak. Idag är hon ambassadör för UNODC och dess arbete för traffickingoffer.

”Jag uppmanar det internationella samfundet att hörsamma Nadias krav på att rättvisa skipas, och jag hoppas att rapporten kan bidra till det”, sade UNODC:s exekutiva direktör Yury Fedotov.

Sexuell exploatering vanligast

59 % av traffickingfallen har sexuell exploatering som syfte. Tvångsarbete utgör 34 % av fallen. 70 % av världens traffickingoffer är kvinnor, och idag utgör det stigande antalet unga flickor en femtedel av alla offer. I pojkarnas fall handlar 50 % om tvångsarbete, men även pojkar faller offer för sexuellt utnyttjande (27 % av fallen).

Konflikter, fördrivning, socioekonomiska svårigheter och brist på ett fungerande rättssamhälle är alltid faktorer som ökar risken för trafficking.

Antalet ”inrikesoffer” fördubblats

Antalet traffickingoffer har ökat globalt, och kulmen nåddes med 24 000 påträffade offer år 2016. Antalet personer som utsatts för människohandel inom sitt eget hemland fördubblades, från 27 % år 2010 till 58 % år 2016.

Rapporten visar tydligt att vi måste trappa upp det tekniska stödet och stärka samarbetet för att hjälpa alla länder att skydda offren, ställa de ansvariga inför rätta och uppnå de Globala målen för hållbar utveckling”, sade Fedotov.

FN:s generalsekreterare Antonio Guterres nyårsmeddelande inför 2019.

nordic newsletter 253x60 banner sv no

Vill du ha vårt nyhetsbrev

Annons
Annons
Annons