lördag, 19 januari 2019
UNRIC logo - Svenska

FN på ditt språk

Vart fjärde barn bevittnar våld i hemmet i Ukraina

Mobil team Ukraina Foto Maks Levin UNFPA RS
7.1.2019 - Att som barn vara vittne till våld i hemmet kan orsaka bestående men och ligga till grund för ett eget våldsamt beteende i vuxen ålder, visar en ny rapport av FN:s befolkningsfond UNFPA. Ett av fyra barn i Ukraina bevittnar idag sin fars fysiska våld mot sin mor. Samtidigt faller en miljon kvinnor i Ukraina offer för könsbaserat våld varje år.

Världen som den ser ut idag är långt ifrån jämställd. Enligt World Economic Forum (WEF), som varje år publicerar rapporten Global Gender Gap, visade data från 2017 att jämställdhet globalt sett har förvärrats för första gången på 11 år. Kvinnor sägs ha 68 % av de möjligheter som män har och en av tre kvinnor världen över blir utsatt för sexuellt våld eller någon form av fysisk eller psykisk misshandel någon gång under sin livstid.

Civilsamhällesorganisation Promundo, som arbetar i över 40 länder med att inkludera män och pojkar i arbetet med att främja jämställdhet och förebygga våld, konstaterar efter 10 års studier att det fortfarande finns en strikt uppdelning mellan könsroller i världen.

Ukraina är inget undantag. Landet befann sig i 2017 på plats nummer 61 av 144 länder i Global Gender Gap Index. Det är ett index som mäter nivån för jämlikhet baserat på ekonomiska förutsättningar, utbildning, hälsa och politiskt deltagande.

Involvera män och pojkar

För att uppnå varaktig förändring och stoppa det könsbaserade våldet krävs också att fokus läggs på attityder hos män och pojkar. Detta är anledningen till att UNFPA, FN:s befolkningsfond, i 2018 genomförde den första omfattande studien av mäns inställning till jämställdhet i Ukraina.

"Först var vi intresserade av att få reda på vad som gör män till våldsförövare i sina familjer. Det visade sig att vuxna män till stor del baserar sina handlingar på upplevelser under sina barndoms- och ungdomsår", förklarar Caspar Peek, UNFPAs landrepresentant i Ukraina och Vitryssland.

Studien visar att det finns en uppsättning egenskaper och förväntningar som män känner att de måste leva upp till för att uppfylla sin roll i samhället. Till exempel får de inte visa svaghet, be om hjälp eller erkänna att de inte vet hur man löser ett problem. Från tidig barndom socialiseras pojkar in i denna maskulinitetsnorm.

Våld går i arv

Studien visar också att erfarenheter av misshandel i barndomen har en betydande inverkan på människans personliga utveckling. Hälften av respondenterna upplevde fysiska straff av föräldrarna under sina barndomsår och var fjärde respondent bevittnade som barn faderns fysiska våld mot modern. Exponering för våldskulturen fortsätter sedan i skolan och i armén, där varannan respondent var antingen offer för- eller vittne till misshandel.
Ett sådant arv påverkar det psyko-emotionella tillståndet hos vuxna män.

Minst en miljon kvinnor i Ukraina faller offer för könsbaserat våld varje år. Siffrorna kan vara ännu högre, eftersom endast 30 procent söker hjälp från socialtjänsten eller polisen. "Lägg inte sopor utanför ditt hus", lyder ett välkänt ukrainskt ordspråk om att hantera familjekonflikter hemma. Kvinnor söker inte hjälp, eftersom de är rädda för stigmatisering, deras förövares hämnd, eller eftersom de inte vet var de ska vända sig för att få hjälp.

UNFPA koordinerar stöd till kvinnor

Med hjälp av medel från internationella givare, därtill Sveriges regering, arbetar UNFPA med att samordna insatser hos över 80 hälsokliniker, brottsbekämpande institutioner och civilsamhällesorganisationer i Ukraina. Detta för att säkerställa att utsatta kvinnor har tillgång till hela spektret av juridiska, hälso- och psykosociala tjänster.

UNFPA driver också mobila klinker, som gör att kvinnor i mer isolerade områden också kan få stöd. Dessa kliniker har de senaste tre åren varit verksamma i 10 regioner i Ukraina och har hjälpt hundratals kvinnor att påbörja rehabilitering.

Kvinnor som lider av fysiskt eller psykisk misshandel från sina partner är mycket sårbara. Ofta har de inte någon att be om hjälp. Därför måste regeringar och det internationella samfundet ta sitt ansvar.

Könsbaserat våld är inte en samling isolerade händelser. Det är en del av ett mycket bredare samhällsproblem som måste få ett slut. Rätten att inte utsättas för våld måste grundas på mänskliga rättigheter och på politisk medvetenhet om jämställdhet. Mellan 2016 och 2017 har Ukraina stigit åtta platser på Global Gender Gap Index. Detta kan bero på att jämställdhet nu prioriteras i den politiska debatten.

FN:s generalsekreterare Antonio Guterres nyårsmeddelande inför 2019.

nordic newsletter 253x60 banner sv no

Vill du ha vårt nyhetsbrev

Annons
Annons
Annons