lördag, 19 januari 2019
UNRIC logo - Svenska

FN på ditt språk

Världens första internationella dag för punktskrift belyser synskadades rätt till skriven information

Braille skrift UN Photo Rick Bajornas RS
4.1.2019 – Synskadade runtom i världen löper en mycket större risk än seende för högre nivåer av fattigdom och förfördelning vilket kan leda till ett liv i utsatthet och ojämlikhet, konstaterar Världshälsoorganisationen WHO.

För att belysa vikten av punktskriften, även känd som Braille-skrift efter uppfinnaren Louis Braille, uppmärksammas idag den första internationella dagen för punktskrift världen över. Dagen antogs av FN:s generalförsamling förra året som ett medel för att främja synskadades och blindas mänskliga rättigheter genom tillgång till information på skriftspråk.

39 miljoner människor runtom i världen är blinda, och ytterligare 253 miljoner människor lider av någon grad av synskada. För dem betyder punktskrift en taktil version av alfabet och numeriska symboler som kort sagt ger dem samma möjligheter att läsa böcker och tidningar som de seende i standardform.

Punktskrift finns i böcker, tidskrifter, på läkemedelsförpackningar, hissknappar, bankomater, skyltar och på flera andra ställen i det offentliga rummet.

Punktskrift används också för att läsa vad som står på en datorskärm eller i användningen av smarttelefoner. Riksbankens sedelmått är ett bra exempel på punktskrift i vardagen.

Punktskrift är upphöjda kännbara punkter som bildar tecken som läses med fingertopparna. Goda punktskriftsläsare läser åtminstone ungefär så fort som man pratar. De flesta punktskriftsläsare har lärt sig läsa som barn, men det är fullt möjligt att lära sig läsa rimligt bra som vuxen om man är envis. Sex punkter representerar varje bokstav, nummer och till och med matematiska eller musikaliska symboler och möjliggör kommunikation av viktig skriven information för att säkra självständighet, jämlikhet och lika möjligheter till inlärning.

FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning (CPRD) nämner Braille-skriften som kritiskt viktig för utbildning, yttrandefrihet, tillgång till information och social inklusion. Antalet synskadade i Sverige uppgår enligt de Synskadades stiftelse till omkring 1 % av befolkningen.

För att främja mer tillgängliga och öppna samhällen där personer med funktionsnedsättningar stöttas bättre, lanserade FN sin första rapport om funktionsnedsättningar och utveckling förra året.

Läs mer om den internationella punktskriftsdagen här.

 

FN:s generalsekreterare Antonio Guterres nyårsmeddelande inför 2019.

nordic newsletter 253x60 banner sv no

Vill du ha vårt nyhetsbrev

Annons
Annons
Annons