lördag, 19 oktober 2019
UNRIC logo - Svenska

FN på ditt språk

Länder kommer överens om avtal kring migration

Migration avtal Global Compact UN Photo

16.7.2018 – För första gången någonsin har FN:s medlemsstater kommit överens om ett omfattande avtal om migration för att tillsammans bättre hantera utmaningar, stärka migranters rättigheter och bidra till hållbar utveckling.

Efter mer än ett år av förhandlingar och konsultationer mellan medlemsstater, lokala myndingheter, det civila samhället och migranter själva, har texten för det så kallade “Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration” finaliserats sent i fredags.

I ett uttalande välkomar FN:s generalsekreterare António Guterres avtalet, vilket enligt honom reflekterar “en delad förståelse mellan regeringar att den gränsöverskridande migrationen till sin natur är ett internationellt fenomen, och att effektiv hantering av denna globala realitet kräver internationellt samarbete för att dess positivia effekter ska komma alla till godo. Avtalet erkänner även att varje individ är berättigad till trygghet, värdighet och skydd.”

“Detta omfattande ramavtal innefattar ett antal målsättningar, åtgärder och vägar för verkställande, uppföljande och översyn”, tillade Guterres. “Alla målsättningar strävar till säker, organiserad och reglerad migration och bidrar samtidigt till att minska förekomsten och konsekvenserna av den irreguljära migrationen.”

Ordförande för FN:s generalförsamling, Miroslav Lajčák, betonade vikten av det historiska avtalets potential.

“Avtalet uppmuntrar inte till migration, men strävar inte heller till att hindra migrationen. Det är icke-bindande. Det dikterar inte vad som bör göras. Det respekterar staters suveränitet”, sade han. “Det kan vägleda oss från ett reaktivt till ett mer proaktivt läge, och bidra till att dra nytta av migrationen samtidigt som migrationens risker begränsas. Avtalet är en ny plattform för samarbete som kan finna en rätt balans mellan individers rättigheter och länders suveränitet.”

Louise Arbour, FN:s specialrepresentant för internationell migration, betonade å sin sida hur mänsklig rörlighet alltid kommer att existera. “Migrationens kaotiska, farliga och exploaterande aspekter får inte tillåtas bli det nya normala.”

“Verkställandet av Global Compact kommer att bringa trygghet, ordning och ekonomiska framsteg till allas fördel”, sade hon.

Avtalet kommer att antas formellt av FN:s medlemsstater under en mellanstatlig konferens som kommer att gå av stapeln i Marrakech, Marocko, den 10 och 11 december.

FN:s generalsekreterare António Guterres vill se konkreta planer i samband med #UNGA.

united to reform web banner 250px

nordic newsletter 253x60 banner sv no

Vill du ha vårt nyhetsbrev

Annons
Annons
Annons