tisdag, 15 oktober 2019
UNRIC logo - Svenska

FN på ditt språk

När människor försvinner

Enforceddisappearance

30.8.2016 – Påtvingade försvinnanden har ofta använts som en strategi för att sprida skräck i samhällen. Dessa försvinnanden är inte begränsade till någon viss region i världen, utan handlingar som kan likställas med påtvingade försvinnanden utförs av icke-statliga aktörer, så som väpnade extremister och terroristgrupper, överallt i världen. Den 30 augusti markerar Internationella dagen för offren för påtvingade försvinnanden.

Påtvingade försvinnanden orsakar en stor osäkerhet i samhällen. Ibland försvinner barn och ibland förlorar någon sina föräldrar. Offrens anhöriga utsätts för ett stort psykiskt lidande, eftersom de inte vet var deras nära och kära finns eller hur de mår, eller om de någonsin kommer att återvända hem. Offren för påtvingade försvinnanden utsätts ofta för tortyr och måste ständigt frukta för sina liv, tillika som de är medvetna om att deras familjer inte vet vad som hänt dem. De fysiska och psykiska ärren som uppstår av denna form av avhumanisering kommer alltid att kvarstå, även om det påtvingade försvinnandet inte slutar med döden.

Påtvingade försvinnanden har också materiella konsekvenser. Ofta är det familjens huvudsakliga försörjare som bortrövas, vilket innebär att familjen måste kämpa för att försörja sig själv. De allvarliga ekonomiska svårigheterna som vanligtvis uppstår i samband med försvinnanden drabbar oftast kvinnor, och det är vanligen också kvinnor som går i spetsen för kampen för att lösa försvinnandet av familjemedlemmar. Detta kan dock leda till att kvinnorna utsätts för hot, förföljelser och vedergällning. När kvinnorna själva är de direkta offren för försvinnanden, blir de ofta utsatta för sexuellt samt andra former av våld.

disappearedPåtvingade försvinnanden utgör olagliga handlingar under alla omständigheter, inklusive under krig, i samband med inre politiska instabiliteter samt andra allmänna nödsituationer, enligt den Internationella konventionen om skydd av alla personer mot påtvingade försvinnanden. Denna konvention och Romstadgan för Internationella brottmålsdomstolen fastställer att ett påtvingat försvinnande betraktas som ett brott mot mänskligheten, när det begås som en del av en vidsträckt eller systematisk attack riktad mot en civilbefolkning. Detta ger offrens familjer rätt till skadestånd samt rätt att kräva sanningen om sina nära och käras försvinnanden.

Förenta nationerna har inrättat två mekanismer för att hjälpa till vid påtvingade försvinnanden. Dessa är FN:s kommitté mot påtvingade försvinnanden och Arbetsgruppen mot påtvingade eller ofrivilliga försvinnanden (WGEID). De mottar dock begäranden om hjälp endast av en liten andel av de som drabbats av påtvingade försvinnanden. 

"Det finns ingen tidsgräns vad gäller ett ofrivilligt försvinnande. Varje minut räknas då en person är utanför lagens skydd. Och när en person försvunnit är varje ångestfylld minut som spenderas av hans eller hennes släktingar, utan nyheter om den försvunna personen, en minut för mycket", förklarade dessa mekanismer i sitt uttalande för denna internationella dag.

FN:s generalsekreterare António Guterres vill se konkreta planer i samband med #UNGA.

united to reform web banner 250px

nordic newsletter 253x60 banner sv no

Vill du ha vårt nyhetsbrev

Annons
Annons
Annons