onsdag, 21 februari 2018
UNRIC logo - Svenska

FN på ditt språk

FN-familjen: vem gör vad? - Sekretariatet

Artikelindex
FN-familjen: vem gör vad?
Generalförsamlingen
Säkerhetsrådet
Ekonomiska och sociala rådet
Förvaltarskapsrådet
Sekretariatet
Alla sidor


Sekretariatet

UN Headquarters complex in New YorkGeneralsekreteraren fungerar som chef för sekretariatet och han biträds av en stab med internationella tjänstemän som utför det dagliga arbetet i FN. Sekretariatet, som finns i New York, utför tjänster som de andra huvudorganen behöver för sin verksamhet och följer de riktlinjer som beslutats av dem.

Till uppgifterna hör bland annat att, göra utredningar och ta fram beslutsunderlag så att regeringarnas delegationer kan basera sina rekommendationer på fakta och grundliga analyser.  Att verkställa de beslut som FN-organen fattar, att organisera internationella konferanser, att tolka tal och översätta dokument till de officiella språk som används i FN.

FN-systemet i sin helhet, d.v.s. sekretariatet i New York och de regionala FN-kontoren, plus fackorganen och underorganen, sysselsätter mer än 50.000 personer över hela världen. Omkring 4.800 av dessa arbetar på högkvarteret i New York. Bland de anställda finns ekonomer, jurister, redaktörer, bibliotekarier, översättare och experter på många andra områden som arbetar "bakom kulisserna". För att säkerställa att alla geografiska regioner är representerade anställer FN kvalificerade personer från så många länder som möjligt. De sökandes kvalifikationer granskas noggrant när handläggare ska rekryteras. FN:s personalavdelning har en förteckning över kandidater som ansökt om anställning och som har de rätta kvalifikationerna.

För mer information på engelska: www.un.org/documents/st.htm

FN-sekretariatet
United Nations
New York, NY 10017
USA
Tel.: +1 212 963 44 75

 


Vart fjärde barn lever mitt bland krig eller katastrof. #ChildrenUnderAttack #ForEveryChild

Annons
Annons
Annons