lördag, 17 mars 2018
UNRIC logo - Svenska

FN på ditt språk

FN-familjen: vem gör vad? - Förvaltarskapsrådet

Artikelindex
FN-familjen: vem gör vad?
Generalförsamlingen
Säkerhetsrådet
Ekonomiska och sociala rådet
Förvaltarskapsrådet
Sekretariatet
Alla sidor


Förvaltarskapsrådet


Trusteeship Council ChamberDå FN bildades fanns det delar av världen som inte hade något fungerande statsskick. Några områden hade under första världskriget kommit under andra länders styre, andra lösgjordes från andra världskrigets förlorarstater. När FN bildades placerades dessa områden under särskilt skydd och fick beteckningen förvaltarskapsområden. Förvaltarskapsrådet inrättades som ett av FN:s huvudorgan för att leda den sociala utvecklingen i dessa territorier. Från början fanns det elva sådana, de flesta i Afrika och Stilla havet.

Medlemskap

Förvaltarskapsrådet består av de ständiga medlemmarna i säkerhetsrådet, d.v.s. Frankrike, Kina, Ryssland, Storbritannien och USA. Varje medlem har en röst och besluten fattas med enkel majoritet.

Möten
Till för några år sedan sammanträdde förvaltarskapsrådet en gång om året. Rådet studerade rapporter från stater som haft ansvaret för förvaltarskapsområden, bedömde om dessa stater stött områdenas strävan efter att bli självständiga eller att få självbestämmanderätt, granskade klagomål från områdena och sände representanter att besöka dem för att utröna om bistånd behövdes. Sedan det sista förvaltarskapsområdet - Palau som förvaltats av USA - blev självstyrande i oktober 1994 har rådets verksamhet formellt upphört. Det ska återuppta sina möten endast om det uppkommer behov för det.

För mer information på engelska: http://www.un.org/documents/tc.htmDen 8 mars uppmärksammas den internationella kvinnodagen. Lika rättigheter och jämlikhet är en av vår tids största människorättsutmaningar. #IWD2018

Annons
Annons
Annons