lördag, 24 mars 2018
UNRIC logo - Svenska

FN på ditt språk

FN-familjen: vem gör vad? - Ekonomiska och sociala rådet

Artikelindex
FN-familjen: vem gör vad?
Generalförsamlingen
Säkerhetsrådet
Ekonomiska och sociala rådet
Förvaltarskapsrådet
Sekretariatet
Alla sidor


Ekonomiska och sociala rådet


Economic and Social Council ChamberEkonomiska och sociala rådet kallas vanligen ECOSOC. Det ägnar sig åt ekonomiska frågor som handel, transporter, industrialisering och ekonomisk utveckling, samt sociala frågor som befolkning, barn, bostäder, kvinnors rättigheter, rasdiskriminering, narkotikamissbruk, brottslighet, social välfärd, ungdomar, miljö och livsmedel. Rådets beslut är rekommendationer till medlemsländerna. Det kan handla om hur utbildning och hälsostandard ska förbättras eller hur skyddet av de mänskliga rättigheterna ska främjas så att det omfattar alla människor överallt.

ECOSOC har 54 länder som medlemmar. Alla väljs av generalförsamlingen för en treårsperiod. Rådet har normalt ett möte per år. Besluten fattas med enkel majoritet.

Det Ekonomiska och sociala rådets funktioner:

  • Att fungera som ett huvudforum för internationella ekonomiska och sociala frågor.
  • Att främja högre levnadsstandard, full sysselsättning och ekonomiska och sociala framsteg.
  • Att främja lösningar för internationella ekonomiska, sociala och hälsorelaterade problem, så väl som internationellt kultur- och utbildningssamarbete.
  • Att främja respekt för mänskliga rättigheter och grundläggande självbestämmanderätt.

ECOSOC:s kommissioner
ECOSOC:s arbetsfält är alltför stort för ett enda organ och därför har rådet ett antal kommissioner till sin hjälp. Några av dem kallas funktionella kommissioner och förbereder ECOSOC:s behandling av olika frågor. De är:

FN:s statistikkommission
Kommissionen för narkotika
Kommissionen för social utveckling
Kommissionen för kvinnors ställning
Kommissionen för förebyggande av brott och straffrätt
Kommissionen för hållbar utveckling
Kommissionen för utveckling inom vetenskap och teknologi
Kommissionen för befolkning och utveckling
FN:s skogsforum.

Andra kommissioner är regionala. De behandlar problem i olika geografiska områden. De är:
ECA - Ekonomiska kommissionen för Afrika
ECE - Ekonomiska kommissionen för Europa
ECLAC - Ekonomiska kommissionen för Latinamerika och Karibien
ESCAP - Ekonomiska och sociala kommissionen för Asien och Stilla havet
ESCWA - Ekonomiska och sociala kommissionen för Västasien

ECOSOC får rapporter och beslutsunderlag från de funktionella och regionala kommissionerna och även från FN:s fack- och udnerorgan. Ofta arbetar dessa olika organ tillsammans för att genomföra projekt.

För mer information på engelska:  http://www.un.org/ecosoc/20 mars är den internationella lyckodagen. Vad gör människor lyckliga? UNRIC gick ut för att ta reda på! #HappinessDay

Annons
Annons
Annons