söndag, 25 augusti 2019
UNRIC logo - Svenska

FN på ditt språk

Introduktion till FN - Vem kan bli medlem i FN?

Artikelindex
Introduktion till FN
Vem kan bli medlem i FN?
Bakgrund
Principer som vägleder FN
FN:s högkvarter
FN:s struktur och språk
Alla sidor
 

Vem kan bli medlem i FN?

Enligt FN-stadgan är FN öppet för alla stater som vill arbeta för fred. De måste åta sig de skyldigheter som stadgan ålägger medlemmarna och vara villiga och kapabla att uppfylla skyldigheterna. Stater antas som medlemmar i Förenta Nationerna genom ett beslut i generalförsamlingen på rekommendation av säkerhetsrådet.
Så här går det till:

Staten lämnar in en ansökan till generalsekreteraren samt ett brev som formellt intygar att staten accepterar FN-stadgans förpliktelser. Säkerhetsrådet beaktar ansökan. För att ansökan skall gå vidare måste 9 av rådets 15 medlemmar svara ja, förutsatt att ingen av de ständiga medlemmarna – Frankrike, Kina, USA, Ryssland och Storbritannien – har röstat emot ansökan. Om säkerhetsrådet rekommenderar inträde presenteras rekommendationen för generalförsamlingen som tar den i beaktande. Två tredjedelars majoritet i generalförsamlingen behövs för att den nya staten skall få bli medlem.
Medlemskapet träder i kraft det datum som resolutionen för inträde antas.    

För mer information på engelska: www.un.org/aboutun och www.un.org/members

Läs mer om FN:s medlemsländerTre miljoner civila är hotade i Idlib, Syrien. 
#TheWorldIsWatching

united to reform web banner 250px

Annons
Annons
Annons