torsdag, 26 april 2018
UNRIC logo - Svenska

FN på ditt språk

Introduktion till FN

Artikelindex
Introduktion till FN
Vem kan bli medlem i FN?
Bakgrund
Principer som vägleder FN
FN:s högkvarter
FN:s struktur och språk
Alla sidor

Vad är Förenta Nationerna?

Förenta Nationerna är en unik organisation som består av självständiga stater som sammanslutit sig för att arbeta för fred i världen och ekonomiska och sociala framsteg. Organisationen bildades den 24 oktober 1945 och hade då 51 medlemsländer. I dag har antalet medlemmar ökat till 192. Inget land har någonsin gått ur FN. Indonesien utträdde tillfälligt 1965 efter en tvist med grannlandet Malaysia men återinträdde året därpå.

FN representerar varken en särskild regering eller ett enskilt folk. Det är en organisation med suveräna stater som medlemmar. FN kan bara göra det som medlemmarna bestämmer att det ska göra. Det är ett världsforum där oberoende nationer träffas för att diskutera globala frågor som angår dem enskilt eller kollektivt.

FN har fyra huvudmål:

  • att bevara fred i hela världen
  • att utveckla vänskapliga förbindelser mellan länder
  • att genom samarbete hjälpa till att förbättra levnadsvillkoren för människor i de mindre utvecklade länderna, utplåna hunger, sjukdomar och analfabetism och främja respekten för människors rättigheter och frihet
  • att vara ett forum där länder kan enas om hur de ska nå dessa mål.Oberoende av hur du ser på den - jorden är vårt enda hem, och den hotas av klimatförändringen. #ZeroHunger

Annons
Annons
Annons