onsdag, 16 oktober 2019
UNRIC logo - Svenska

FN på ditt språk

Centrala internationella konventioner och avtal - Avtal och diplomati

Artikelindex
Centrala internationella konventioner och avtal
Mänskliga rättigheter
Flyktingar och statslösa
Krig och brott
Nedrustning
Miljö, vatten och biodiversitet
Avtal och diplomati
Alla sidor


Avtal och diplomati


Wienkonventionen om traktaträtt
Antogs i Wien den 23 maj 1969
Trädde i kraft 27 januari 1980
Trädde i kraft i Sverige 27 januari 1980
På engelska (PDF)
På svenska (Svenska Regeringens webbplats/PDF)

Wienkonventionen om diplomatiska förbindelser
Undertecknades i Wien 18 april 1961.
Trädde i kraft 24 april 1964.
Trädde i kraft i Sverige 20 april 1967.
På engelska (PDF)
På svenska (Svenska Regeringens webbplats/PDF)

Wienkonventionen om konsulära förbindelser
Undertecknades i Wien 24 april 1963.
Trädde i kraft 19 mars 1967.
Trädde i kraft i Sverige 19 april 1974.
På engelska (PDF)
På svenska (Svenska Regeringens webbplats/PDF)

Konvention rörande privilegier och immunitet för Förenta nationernas fackorgan
Undertecknades i New York 21 november 1947
Trädde i kraft den 2 december 1948,
Trädde i kraft i Sverige den 12 september 1951.
På engelska (PDF):
På svenska (Svenska Regeringens webbplats/PDF)

Konvention rörande Förenta nationernas privilegier och immuniteter
Undertecknades i New York, den 13 februari 1946
Trädde i kraft 17 september 1946.
Trädde i kraft i Sverige den 28 augusti 1947
På engelska:
På svenska (Svenska Regeringens webbplats/PDF)

Konventionen om säkerhet för FN-personal.
Antagen av FN:s generalförsamling den 9 december 1994.
Trädde i kraft den 15 januari 1999.
På engelska: FN:s generalsekreterare António Guterres vill se konkreta planer i samband med #UNGA.

united to reform web banner 250px

Annons
Annons
Annons