onsdag, 16 oktober 2019
UNRIC logo - Svenska

FN på ditt språk

Centrala internationella konventioner och avtal - Miljö, vatten och biodiversitet

Artikelindex
Centrala internationella konventioner och avtal
Mänskliga rättigheter
Flyktingar och statslösa
Krig och brott
Nedrustning
Miljö, vatten och biodiversitet
Avtal och diplomati
Alla sidor


Miljö, vatten, biodiversitet


Konvention om långväga gränsöverskridande luftföroreningar
Undertecknad i Genève, den 13 november 1979
Trädde i kraft den 16 mars 1983
På engelska (PDF):
På svenska (Svenska Regeringens webbplats/PDF)

Konvention för skydd av ozonskiktet
Antaget i Wien  22 mars 1985
Trädde i kraft 22 september 1988
Trädde i kraft i Sverige 22 september 1989
På engelska (PFD):
På svenska (Svenska Regeringens webbplats/PDF)

Montrealprotokollet om ämnen som bryter ned ozonskiktet
Antaget Montreal, 16 september 1987
Trädde i kraft 1 januari 1989
Trädde i kraft i Sverige 1 januari 1989
På engelska
På svenska (Svenska Regeringens webbplats/PDF)

FN:s ramkonvention om klimatförändringar (UNFCCC)
Antagen i New York 9 maj 1992
Trädde i kraft 21 mars 1994
Trädde i kraft i Sverige 21 mars 1994
På engelska
På svenska (Svenska Regeringens webbplats/PDF)

Kyotoprotokollet till FN:s konvention om klimatförändringar.
Antaget i Kyoto den 11 december 1997.
Trädde i kraft 16 februari 2005
Trädde i kraft i Sverige den 16 mars 1994
På engelska:
På svenska (Svenska Regeringens webbplats/PDF)

FN:s konvention för bekämpning av ökenspridningen i länder drabbade av torka och/eller ökenspridning, särskilt i Afrika.
Öppet för undertecknande i Paris den 14 oktober 1994.
Trädde i kraft den 26 december 1996.
Trädde i kraft i Sverige den 16 mars 1994
På engelska:
På svenska (Svenska Regeringens webbplats/PDF)

Biodiversitet:

Internationell konvention för reglering av valfångsten
Antaget i Washington 2 december 1946
Undertecknat av Sverige 30 december 1948
På engelska:
På svenska (Svenska Regeringens webbplats/PDF)

Konvention för reglering av handeln med vissa utrotningshotade vilda djur och växter

Antagen i Washington, den 3 mars 1973
Trädde i kraft den 1 juli 1975
Trädde i kraft i Sverige 1 juli 1975
På engelska:
På svenska Svenska Regeringens webbplats/PDF)

Konventionen om biologisk mångfald.
Undertecknades vid FN:s konferens om miljö och utveckling i Rio i juni 1992.
Trädde i kraft den 29 december 1993.
Trädde i kraft i Sverige den 16 mars 1994
På engelska:
På svenska (Svenska Regeringens webbplats/PDF)

Cartagenaprotokollet om biosäkerhet till konventionen i Rio de Janeiro om biologisk mångfald

Antaget i Montreal 29 januari 2000
Trädde i kraft 11 september 2003
På engelska:
På svenska:

Vatten:

Konvention om skydd och användning av gränsöverskridande vattendrag och internationella sjöar.
Antagen i Helsingfors 17 mars 1992
Trädde i kraft 6 oktober 1996
På engelska:
På svenska (Svenska Regeringens webbplats/PDF)

Havsrättskonventionen
Antaget i Montego Bay 10 december 1982.
Trädde i kraft 1994
På engelska:
På svenska (Svenska Regeringens webbplats/PDF)

Tilläggsavtal till havsrättskonventionen: Avtalet om skydd och förvaltning av gränsöverskridande och långvandrande fiskbestånd.
Undertecknades i New York 4 augusti 1995.
Trädde i kraft 2001
Trädde i kraft i Sverige 18 januari 2004
På engelska:
På svenska (Svenska Regeringens webbplats/PDF)FN:s generalsekreterare António Guterres vill se konkreta planer i samband med #UNGA.

united to reform web banner 250px

Annons
Annons
Annons