onsdag, 16 oktober 2019
UNRIC logo - Svenska

FN på ditt språk

Centrala internationella konventioner och avtal - Nedrustning

Artikelindex
Centrala internationella konventioner och avtal
Mänskliga rättigheter
Flyktingar och statslösa
Krig och brott
Nedrustning
Miljö, vatten och biodiversitet
Avtal och diplomati
Alla sidor

Nedrustning

Konventionen om förbud eller begränsningar av användandet av vissa konventionella vapen som anses vara onödigt skadevållande eller ha slumpmässiga effekter
(och protokoll).
Avslutad i Genéve den 10 oktober 1980.
Trädde i kraft den 2 december 1983.
Trädde i kraft i Sverige den 12 december 1983
På engelska:
På svenska (Svenska Regeringens webbplats/PDF)

Protokoll om förbud eller begränsningar av minanvändning, fällor och andra anordningar tillfogat den 3 maj 1996 (Protokoll 11 tillfogat den 3 maj 1996) som annex till Konventionen om förbud mot eller begränsningar av användandet av vissa konventionella vapen som anses vara onödigt skadevållande eller ha slumpmässiga effekter.
Antaget i Genéve den 3 maj 1996.
Trädde i kraft den 3 december 1998.
Trädde i kraft i Sverige den 3 december 1998.
På engelska (PDF)
På svenska (Svenska Regeringens webbplats/PDF)

Konventionen om förbud mot utveckling, tillverkning, lagring och användning av kemiska vapen och om förstörande av dessa.
Antogs i Genève 3 september 1992.
Trädde i kraft den 29 april 1997.
På engelska
:
På svenska
(Svenska Regeringens webbplats/PDF)

Fullständigt provstoppsavtal.
Antaget av FN:s generalförsamling den 10 december 1996.
Har ännu inte trätt i kraft.
På engelska
På svenska (Svenska Regeringens webbplats/PDF)

Konvention om förbud mot användning, lagring, produktion och överföring av antipersonella minor (truppminor) samt om deras förstöring
Avslutad i Oslo den 18 september 1997.
Trädde i kraft den 1 mars 1999.
Trädde i kraft i Sverige den 1 maj 1999
På engelska (PDF)
På svenska (Svenska Regeringens webbplats/PDF)

Konvention om klusterbomber

Antagen i Dublin 30 maj 2008
Har ännu inet trätt i kraft
På engelska (PDF)FN:s generalsekreterare António Guterres vill se konkreta planer i samband med #UNGA.

united to reform web banner 250px

Annons
Annons
Annons