tisdag, 15 oktober 2019
UNRIC logo - Svenska

FN på ditt språk

Centrala internationella konventioner och avtal - Krig och brott

Artikelindex
Centrala internationella konventioner och avtal
Mänskliga rättigheter
Flyktingar och statslösa
Krig och brott
Nedrustning
Miljö, vatten och biodiversitet
Avtal och diplomati
Alla sidor

Krig och brott

Genève-konventionen angående skydd för civilpersoner under krigstid.
Antagen i Genève 12 augusti 1949
Trädde i kraft 21 oktober 1950
Undertecknad av Sverige den 8 december 1949
På engelska:
På svenska (Svenska Regeringens webbplats/PDF)

Genève-konventionen angående krigsfångars behandling
Antagen i Genève, den 12 augusti 1949
Trädde i kraft 21 oktober 1950
Trädde i kraft i Sverige 28 juni 1954
På engelska
På svenska (Svenska Regeringens webbplats/PDF)

Internationell konvention om bekämpande av bombattentat av terrorister.
Antagen av FN:s generalförsamling den 15 december 1997.
Trädde i kraft den 23 maj 2001.
Trädde i kraft i Sverige den 6 oktober 2001.
På engelska (PDF)
På svenska (Svenska Regeringens webbplats/PDF)

Rom-fördraget om Internationella brottmålsdomstolen.

Antaget i Rom den 17 juli 1998.
Trädde i kraft 1 juli 2002.
På engelska:
På svenska (Svenska Regeringens webbplats/PDF)

Konventionen mot korruption
Antagen i New York, 31 October 2003
Trädde i kraft 14 december 2005
På engelska (PDF):FN:s generalsekreterare António Guterres vill se konkreta planer i samband med #UNGA.

united to reform web banner 250px

Annons
Annons
Annons