onsdag, 16 oktober 2019
UNRIC logo - Svenska

FN på ditt språk

Centrala internationella konventioner och avtal - Mänskliga rättigheter

Artikelindex
Centrala internationella konventioner och avtal
Mänskliga rättigheter
Flyktingar och statslösa
Krig och brott
Nedrustning
Miljö, vatten och biodiversitet
Avtal och diplomati
Alla sidor

Mänskliga rättigheter

Konventionen om förebyggande och bestraffning av brottet folkmord
Antagen av FN:s generalförsamling den 9 december 1948.
Trädde i kraft den 12 januari 1951.
Trädde i kraft i Sverige den 9 maj 1952
På engelska

På svenska
(Svenska Regeringens webbplats/PDF)

Internationella konventionen för avskaffande av alla former av rasdiskriminering.
Öppet för undertecknande i New York den 7 mars 1966.
Trädde i kraft den 4 januari 1969.
Trädde i kraft i Sverige den 5 januari 1972.
På engelska
På svenska (Svenska Regeringens webbplats/PDF)

Internationella konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter.
Antagen av FN:s generalförsamling den 16 december 1966.
Trädde i kraft den 3 januari 1976.
Trädde i kraft i Sverige 3 januari 1976.
På engelska
På svenska (Svenska Regeringens webbplats/PDF)

Internationella konventionen om civila och politiska rättigheter.
Antagen av FN:s generalförsamling den 16 december 1966.
Trädde i kraft den 23 mars 1976.
Trädde i kraft i Sverige 23 mars 1976
På engelska
På svenska (Svenska Regeringens webbplats/PDF)

Tilläggsprotokollet till internationella konventionen om civila och politiska rättigheter.
Antaget av FN:s generalförsamling den 16 december 1966.
Trädde i kraft den 23 mars 1976.
Trädde i kraft i Sverige 23 mars 1976.
På engelska
På svenska (Svenska Regeringens webbplats/PDF)

Andra tilläggsprotokollet till internationella konventionen om civila och politiska rättigheter, med syfte att avskaffa dödsstraff.
Antaget av FN:s generalförsamling den 15 december 1989.
Trädde i kraft den 11 juli 1991.
Trädde i kraft i Sverige den 11 juli 1991.
På engelska
På svenska (Svenska Regeringens webbplats/PDF)

Konventionen om avskaffande av alla former av diskriminering av kvinnor.
Antagen av FN:s generalförsamling den 18 december 1979.
Trädde i kraft den 3 september 1981.
På engelska
På svenska (Svenska Regeringens webbplats/PDF)

Tilläggsprotokollet till konventionen om avskaffande av alla former av diskriminering av kvinnor.
Antaget av FN:s generalförsamling den 6 oktober 1999.
Trädde i kraft den 22 december 2000.
På engelska
På svenska (Svenska Regeringens webbplats/PDF)

Konventionen om tortyr och annan grym, inhuman eller förnedrande behandling eller bestraffning.
Antagen av FN:s generalförsamling den 10 december 1984.
Trädde i kraft den 26 juni 1987.
På engelska
På svenska (Svenska Regeringens webbplats/PDF)

Tilläggsprotokoll till konventionen om tortyr och annan grym, inhuman eller förnedrande behandling eller bestraffning.
Antaget av FN:s generalsförsamling 18 december 2002.
Trädde i kraft 22 juni 2006.
Trädde i kraft i Sverige den 22 juni 2006.
På engelska
På svenska (Svenska Regeringens webbplats/PDF)

Konventionen om barnets rättigheter.
Antagen av FN:s generalförsamling den 20 november 1989.
Trädde i kraft den 20 november 1989
Trädde i kraft i Sverige 20 september 1990.
På engelska
På svenska (Svenska Regeringens webbplats/PDF)

Tilläggsprotokollet till konventionen om barnets rättigheter i barns inblandning i väpnade konflikter.
Antaget av generalförsamlingen den 25 maj 2000.
Trädde i kraft 12 februari 2002.
Trädde i kraft i Sverige 20 mars 2003.
På engelska
På svenska (Svenska Regeringens webbplats/PDF)

Tilläggsprotokoll till konventionen om barnets rättigheter i barnhandel, barnprostitution och barnpornografi.
Antaget av generalförsamlingen den 25 maj 2000.
Trädde i kraft 18 januari 2002.
Trädde i kraft i Sverige den 19 februari 2007
På engelska
På svenska (Svenska Regeringens webbplats/PDF)

Internationella konventionen om skydd av gästarbetare och deras familjers rättigheter.
Antagen av FN:s generalförsamling den 18 december 1990.
Trädde i kraft 1 juli 2003
Ej undertecknad av Sverige
På engelska

Internationella konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.
Antagen av FN:s generalförsamling 13 december 2006
Trädde i kraft 3 maj 2008
På engelska
På svenska (Svenska Regeringens webbplats/PDF):

Tilläggsprotokoll till den internationella konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.
Antagen av FN:s generalförsamling 13 december 2006
Trädde i kraft 3 maj 2008
På engelska

Internationella konventionen om skydd mot påtvingade försvinnanden
Antagen av FN:s generalförsamling 20 december 2006
Har ännu inte trätt i kraft
Undertecknad av Sverige 6 februari 2007, ej ratificerad.
På engelskaFN:s generalsekreterare António Guterres vill se konkreta planer i samband med #UNGA.

united to reform web banner 250px

Annons
Annons
Annons