söndag, 20 oktober 2019
UNRIC logo - Svenska

FN på ditt språk

Centrala internationella konventioner och avtal

Artikelindex
Centrala internationella konventioner och avtal
Mänskliga rättigheter
Flyktingar och statslösa
Krig och brott
Nedrustning
Miljö, vatten och biodiversitet
Avtal och diplomati
Alla sidor

Sammanlagt finns det mer än 2000 multilaterala avtal i världen idag. Över 500 av dem har ställts under FN:s uppsikt. FN:s kommission för internationell lagstiftning, (International Law Commission), som består av 34 experter, främjar utveckling och instiftande av internationell lagstiftning


Mänskliga rättigheter

Konventionen om förebyggande och bestraffning av brottet folkmord
Antagen av FN:s generalförsamling den 9 december 1948.
Trädde i kraft den 12 januari 1951.
Trädde i kraft i Sverige den 9 maj 1952
På engelska

På svenska
(Svenska Regeringens webbplats/PDF)

Internationella konventionen för avskaffande av alla former av rasdiskriminering.
Öppet för undertecknande i New York den 7 mars 1966.
Trädde i kraft den 4 januari 1969.
Trädde i kraft i Sverige den 5 januari 1972.
På engelska
På svenska (Svenska Regeringens webbplats/PDF)

Internationella konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter.
Antagen av FN:s generalförsamling den 16 december 1966.
Trädde i kraft den 3 januari 1976.
Trädde i kraft i Sverige 3 januari 1976.
På engelska
På svenska (Svenska Regeringens webbplats/PDF)

Internationella konventionen om civila och politiska rättigheter.
Antagen av FN:s generalförsamling den 16 december 1966.
Trädde i kraft den 23 mars 1976.
Trädde i kraft i Sverige 23 mars 1976
På engelska
På svenska (Svenska Regeringens webbplats/PDF)

Tilläggsprotokollet till internationella konventionen om civila och politiska rättigheter.
Antaget av FN:s generalförsamling den 16 december 1966.
Trädde i kraft den 23 mars 1976.
Trädde i kraft i Sverige 23 mars 1976.
På engelska
På svenska (Svenska Regeringens webbplats/PDF)

Andra tilläggsprotokollet till internationella konventionen om civila och politiska rättigheter, med syfte att avskaffa dödsstraff.
Antaget av FN:s generalförsamling den 15 december 1989.
Trädde i kraft den 11 juli 1991.
Trädde i kraft i Sverige den 11 juli 1991.
På engelska
På svenska (Svenska Regeringens webbplats/PDF)

Konventionen om avskaffande av alla former av diskriminering av kvinnor.
Antagen av FN:s generalförsamling den 18 december 1979.
Trädde i kraft den 3 september 1981.
På engelska
På svenska (Svenska Regeringens webbplats/PDF)

Tilläggsprotokollet till konventionen om avskaffande av alla former av diskriminering av kvinnor.
Antaget av FN:s generalförsamling den 6 oktober 1999.
Trädde i kraft den 22 december 2000.
På engelska
På svenska (Svenska Regeringens webbplats/PDF)

Konventionen om tortyr och annan grym, inhuman eller förnedrande behandling eller bestraffning.
Antagen av FN:s generalförsamling den 10 december 1984.
Trädde i kraft den 26 juni 1987.
På engelska
På svenska (Svenska Regeringens webbplats/PDF)

Tilläggsprotokoll till konventionen om tortyr och annan grym, inhuman eller förnedrande behandling eller bestraffning.
Antaget av FN:s generalsförsamling 18 december 2002.
Trädde i kraft 22 juni 2006.
Trädde i kraft i Sverige den 22 juni 2006.
På engelska
På svenska (Svenska Regeringens webbplats/PDF)

Konventionen om barnets rättigheter.
Antagen av FN:s generalförsamling den 20 november 1989.
Trädde i kraft den 20 november 1989
Trädde i kraft i Sverige 20 september 1990.
På engelska
På svenska (Svenska Regeringens webbplats/PDF)

Tilläggsprotokollet till konventionen om barnets rättigheter i barns inblandning i väpnade konflikter.
Antaget av generalförsamlingen den 25 maj 2000.
Trädde i kraft 12 februari 2002.
Trädde i kraft i Sverige 20 mars 2003.
På engelska
På svenska (Svenska Regeringens webbplats/PDF)

Tilläggsprotokoll till konventionen om barnets rättigheter i barnhandel, barnprostitution och barnpornografi.
Antaget av generalförsamlingen den 25 maj 2000.
Trädde i kraft 18 januari 2002.
Trädde i kraft i Sverige den 19 februari 2007
På engelska
På svenska (Svenska Regeringens webbplats/PDF)

Internationella konventionen om skydd av gästarbetare och deras familjers rättigheter.
Antagen av FN:s generalförsamling den 18 december 1990.
Trädde i kraft 1 juli 2003
Ej undertecknad av Sverige
På engelska

Internationella konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.
Antagen av FN:s generalförsamling 13 december 2006
Trädde i kraft 3 maj 2008
På engelska
På svenska (Svenska Regeringens webbplats/PDF):

Tilläggsprotokoll till den internationella konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.
Antagen av FN:s generalförsamling 13 december 2006
Trädde i kraft 3 maj 2008
På engelska

Internationella konventionen om skydd mot påtvingade försvinnanden
Antagen av FN:s generalförsamling 20 december 2006
Har ännu inte trätt i kraft
Undertecknad av Sverige 6 februari 2007, ej ratificerad.
På engelskaFlyktingar och statslösa persone
r

Konventionen om flyktingars status.

Undertecknad i Genéve den 8 juli 1951.
Trädde i kraft den 22 april 1954.
På engelska (PDF)
På svenska (Svenska Regeringens webbplats/PDF)Krig och brott

Genève-konventionen angående skydd för civilpersoner under krigstid.
Antagen i Genève 12 augusti 1949
Trädde i kraft 21 oktober 1950
Undertecknad av Sverige den 8 december 1949
På engelska:
På svenska (Svenska Regeringens webbplats/PDF)

Genève-konventionen angående krigsfångars behandling
Antagen i Genève, den 12 augusti 1949
Trädde i kraft 21 oktober 1950
Trädde i kraft i Sverige 28 juni 1954
På engelska
På svenska (Svenska Regeringens webbplats/PDF)

Internationell konvention om bekämpande av bombattentat av terrorister.
Antagen av FN:s generalförsamling den 15 december 1997.
Trädde i kraft den 23 maj 2001.
Trädde i kraft i Sverige den 6 oktober 2001.
På engelska (PDF)
På svenska (Svenska Regeringens webbplats/PDF)

Rom-fördraget om Internationella brottmålsdomstolen.

Antaget i Rom den 17 juli 1998.
Trädde i kraft 1 juli 2002.
På engelska:
På svenska (Svenska Regeringens webbplats/PDF)

Konventionen mot korruption
Antagen i New York, 31 October 2003
Trädde i kraft 14 december 2005
På engelska (PDF):


Nedrustning

Konventionen om förbud eller begränsningar av användandet av vissa konventionella vapen som anses vara onödigt skadevållande eller ha slumpmässiga effekter
(och protokoll).
Avslutad i Genéve den 10 oktober 1980.
Trädde i kraft den 2 december 1983.
Trädde i kraft i Sverige den 12 december 1983
På engelska:
På svenska (Svenska Regeringens webbplats/PDF)

Protokoll om förbud eller begränsningar av minanvändning, fällor och andra anordningar tillfogat den 3 maj 1996 (Protokoll 11 tillfogat den 3 maj 1996) som annex till Konventionen om förbud mot eller begränsningar av användandet av vissa konventionella vapen som anses vara onödigt skadevållande eller ha slumpmässiga effekter.
Antaget i Genéve den 3 maj 1996.
Trädde i kraft den 3 december 1998.
Trädde i kraft i Sverige den 3 december 1998.
På engelska (PDF)
På svenska (Svenska Regeringens webbplats/PDF)

Konventionen om förbud mot utveckling, tillverkning, lagring och användning av kemiska vapen och om förstörande av dessa.
Antogs i Genève 3 september 1992.
Trädde i kraft den 29 april 1997.
På engelska
:
På svenska
(Svenska Regeringens webbplats/PDF)

Fullständigt provstoppsavtal.
Antaget av FN:s generalförsamling den 10 december 1996.
Har ännu inte trätt i kraft.
På engelska
På svenska (Svenska Regeringens webbplats/PDF)

Konvention om förbud mot användning, lagring, produktion och överföring av antipersonella minor (truppminor) samt om deras förstöring
Avslutad i Oslo den 18 september 1997.
Trädde i kraft den 1 mars 1999.
Trädde i kraft i Sverige den 1 maj 1999
På engelska (PDF)
På svenska (Svenska Regeringens webbplats/PDF)

Konvention om klusterbomber

Antagen i Dublin 30 maj 2008
Har ännu inet trätt i kraft
På engelska (PDF)
Miljö, vatten, biodiversitet


Konvention om långväga gränsöverskridande luftföroreningar
Undertecknad i Genève, den 13 november 1979
Trädde i kraft den 16 mars 1983
På engelska (PDF):
På svenska (Svenska Regeringens webbplats/PDF)

Konvention för skydd av ozonskiktet
Antaget i Wien  22 mars 1985
Trädde i kraft 22 september 1988
Trädde i kraft i Sverige 22 september 1989
På engelska (PFD):
På svenska (Svenska Regeringens webbplats/PDF)

Montrealprotokollet om ämnen som bryter ned ozonskiktet
Antaget Montreal, 16 september 1987
Trädde i kraft 1 januari 1989
Trädde i kraft i Sverige 1 januari 1989
På engelska
På svenska (Svenska Regeringens webbplats/PDF)

FN:s ramkonvention om klimatförändringar (UNFCCC)
Antagen i New York 9 maj 1992
Trädde i kraft 21 mars 1994
Trädde i kraft i Sverige 21 mars 1994
På engelska
På svenska (Svenska Regeringens webbplats/PDF)

Kyotoprotokollet till FN:s konvention om klimatförändringar.
Antaget i Kyoto den 11 december 1997.
Trädde i kraft 16 februari 2005
Trädde i kraft i Sverige den 16 mars 1994
På engelska:
På svenska (Svenska Regeringens webbplats/PDF)

FN:s konvention för bekämpning av ökenspridningen i länder drabbade av torka och/eller ökenspridning, särskilt i Afrika.
Öppet för undertecknande i Paris den 14 oktober 1994.
Trädde i kraft den 26 december 1996.
Trädde i kraft i Sverige den 16 mars 1994
På engelska:
På svenska (Svenska Regeringens webbplats/PDF)

Biodiversitet:

Internationell konvention för reglering av valfångsten
Antaget i Washington 2 december 1946
Undertecknat av Sverige 30 december 1948
På engelska:
På svenska (Svenska Regeringens webbplats/PDF)

Konvention för reglering av handeln med vissa utrotningshotade vilda djur och växter

Antagen i Washington, den 3 mars 1973
Trädde i kraft den 1 juli 1975
Trädde i kraft i Sverige 1 juli 1975
På engelska:
På svenska Svenska Regeringens webbplats/PDF)

Konventionen om biologisk mångfald.
Undertecknades vid FN:s konferens om miljö och utveckling i Rio i juni 1992.
Trädde i kraft den 29 december 1993.
Trädde i kraft i Sverige den 16 mars 1994
På engelska:
På svenska (Svenska Regeringens webbplats/PDF)

Cartagenaprotokollet om biosäkerhet till konventionen i Rio de Janeiro om biologisk mångfald

Antaget i Montreal 29 januari 2000
Trädde i kraft 11 september 2003
På engelska:
På svenska:

Vatten:

Konvention om skydd och användning av gränsöverskridande vattendrag och internationella sjöar.
Antagen i Helsingfors 17 mars 1992
Trädde i kraft 6 oktober 1996
På engelska:
På svenska (Svenska Regeringens webbplats/PDF)

Havsrättskonventionen
Antaget i Montego Bay 10 december 1982.
Trädde i kraft 1994
På engelska:
På svenska (Svenska Regeringens webbplats/PDF)

Tilläggsavtal till havsrättskonventionen: Avtalet om skydd och förvaltning av gränsöverskridande och långvandrande fiskbestånd.
Undertecknades i New York 4 augusti 1995.
Trädde i kraft 2001
Trädde i kraft i Sverige 18 januari 2004
På engelska:
På svenska (Svenska Regeringens webbplats/PDF)
Avtal och diplomati


Wienkonventionen om traktaträtt
Antogs i Wien den 23 maj 1969
Trädde i kraft 27 januari 1980
Trädde i kraft i Sverige 27 januari 1980
På engelska (PDF)
På svenska (Svenska Regeringens webbplats/PDF)

Wienkonventionen om diplomatiska förbindelser
Undertecknades i Wien 18 april 1961.
Trädde i kraft 24 april 1964.
Trädde i kraft i Sverige 20 april 1967.
På engelska (PDF)
På svenska (Svenska Regeringens webbplats/PDF)

Wienkonventionen om konsulära förbindelser
Undertecknades i Wien 24 april 1963.
Trädde i kraft 19 mars 1967.
Trädde i kraft i Sverige 19 april 1974.
På engelska (PDF)
På svenska (Svenska Regeringens webbplats/PDF)

Konvention rörande privilegier och immunitet för Förenta nationernas fackorgan
Undertecknades i New York 21 november 1947
Trädde i kraft den 2 december 1948,
Trädde i kraft i Sverige den 12 september 1951.
På engelska (PDF):
På svenska (Svenska Regeringens webbplats/PDF)

Konvention rörande Förenta nationernas privilegier och immuniteter
Undertecknades i New York, den 13 februari 1946
Trädde i kraft 17 september 1946.
Trädde i kraft i Sverige den 28 augusti 1947
På engelska:
På svenska (Svenska Regeringens webbplats/PDF)

Konventionen om säkerhet för FN-personal.
Antagen av FN:s generalförsamling den 9 december 1994.
Trädde i kraft den 15 januari 1999.
På engelska: 

FN:s generalsekreterare António Guterres vill se konkreta planer i samband med #UNGA.

united to reform web banner 250px

Annons
Annons
Annons