måndag, 23 september 2019
UNRIC logo - Svenska

FN på ditt språk

Internationell lagstiftning

Artikelindex
Internationell lagstiftning
Hur fungerar internationell lagstiftning?
Att stifta lagar och fastställa normer
Internationell lagstiftning och världshandeln
Exempel på framgång
Alla sidor

Internationella avtal

Internationell lagstiftning började inte med FN, men organisationen har spelat en avgörande roll genom att befästa och kraftigt utveckla den. När Förbundet för internationell lagstiftning grundades 1873 fanns det bara 133 multilaterala avtal i världen. Förr var bara några enstaka stater medlemmar, ofta färre än tio. Numera är åtminstone 50 stater medlemmar i en typisk FN-konvention, vilket innebär att dessa stater har ratificerat en konvention och inkorporerat dess normer i nationell lag. Vissa stora konventioner, såsom Barnkonventionen, har så många som 191 ratificeringar. Dessa avtal eller konventioner har tillsammans med internationella förhållningsnormer och andra källor till internationell lagstiftning kommit att utgöra grundstommen för internationell lagstiftning.

FN-stadgan fastställer fyra huvudmål: fred, utveckling, mänskliga rättigheter och främjande av internationell lagstiftning. 1945 var dessa mänsklighetens målsättningar och det är de också i det nya millenniet.

Läs mera (på engelska)
www.un.org/law
http://treaties.un.org/
www.un.org/law/counsel/info
www.un.org/depts/los/index
www.uncitral.orgTre miljoner civila är hotade i Idlib, Syrien. 
#TheWorldIsWatching

united to reform web banner 250px

Annons
Annons
Annons