söndag, 20 oktober 2019
UNRIC logo - Svenska

FN på ditt språk

FN-bion presenterar: The Chocolate Case

The Chocolate Case

Årets första FN-bio visade filmen "The Chocolate Case", presenterad av FN:s informationscenter UNRIC, FN:s utvecklingsprogram UNDP och Svenska FN-förbundet i samarbete med Nederländernas ambassad i Stockholm.

FN bion Choklad ILO100 Stockholm TonyChocolonely FairtradeSverige 1Dokumentären "The Chocolate Case" om chokladproduktionens orättvisor visades inför världsdagen för social rättvisa som uppmärksammas den 20.2. Filmen illustrerar hur tre holländska journalister nästan av misstag skapar det etiska, slavarbetesfria chokladmärket Tony's Chocolonely samtidigt som de drar sig själva inför rätta för att ha bidragit till barnarbete genom att ha ätit choklad.

Ghana och Côte d’Ivoire (Elfenbenskusten) står för majoriteten av kakaobönorna som produceras idag och omvandlas till den choklad vi kan köpa i butikerna. Men de båda ländernas produktion är långt ifrån problemfri. Speciellt Côte d’Ivoire är fortfarande känt som slavarbetets högsäte inom kakaoproduktionen, även om förbättringar åstadkommits.

"Grundarna av Tony's Chocolonely visade tydligt hur enskilda individer kan göra skillnad och göra industrin mer hållbar", sade Nederländernas ambassadör Ines Coppoolse som öppnade kvällen.

Är rättvisemärkt rättvist?

Kvällens dokumentär gick tillbaka i tiden och visade bl.a. hur de kakobönor som sålts som rättvisemärkta inte alls var det, och hur småhandlarna inte fick den bonus som rättvisemärkningen berättigade dem till.

ilo 100 years RS"Denna episod i filmen hände nästan 20 år sedan och certifieringen idag har utvecklats enormt", konstaterade Hewan Temesghen, generalsekreterare för Fairtrade Sverige som deltog i FN-bions fullsmockade paneldiskussion efter filmen och belyste den rättvisemärkta handeln idag. ”Fairtrade är en tredjeparts certifiering vilket innebär att ett oberoende internationellt certifieringsorgan, Flocert, följer upp att Fairtrades internationella kriterier efterlevs av såväl producentorganisationer som exportörer och importörer. Det innebär att verksamheten är oberoende och transparent samt att det kontrolleras av en tredje part. Konsumenter kan därför lita på att när de handlar en Fairtrade-märkt produkt så bidrar de till förbättrade arbets- och levnadsvillkor för odlare och anställda i länder med utbredd fattigdom.”

NL"Vi följer fem steg som säkrar rättvis produktion inom Tony's, något som såklart borde vara normen för all produktion", betonade Ynzo van Zanten med titeln”chefspredikant” för Tony’s Chocolonely som hade rest till Stockholm för FN-bion. "Bönorna ska kunna spåras till producenten, producenten ska få ett högre pris för sina bönor, produktionssamarbetet ska vara långsiktigt, produktiviteten ska ökas samtidigt som beroendet av monokulturen minskas, och odlarna ska stärkas i sin roll", sade van Zanten.

En fransk dokumentär uppdagas några veckor sedan hur produktionen bl.a. pågår i regnskogsområden och barn från Burkina Faso säljs som arbetare till odlingarna där de sprutar Glyfosat utan skyddsutrustning för att röja mark för kakao-odlingar. Under 25 års tid har närmare 90% av Côte d’Ivoires regnskog har skövlats för odlingsmark – ofta för just kakaoplantan.

"Kakaoproduktionen har även en inverkan på miljön, och odlarna är de första som lider av klimatförändringen", sade Temesghen och betonade vikten av de Globala målen för hållbar utveckling med vilka fattigdomsbekämpning, utbildning, minskade ojämlikheter, social rättvisa och respekt för ekosystem går hand i hand.

Enskilda konsumenten

Många i publiken undrade vad man då kan göra som enskild konsument. De båda paneldeltagarna förde båda fram vikten av att se på omslagen och etiketterna då man handlar. "Svaret är enkelt - handla rättvisemärkta produkter", sade Temesghen. ”Genom Fairtrade får odlare och anställda i länder med utbredd fattigdom bättre kunskap om sina rättigheter, större försörjningsmöjligheter och en stärkt position på världsmarknaden. Det ger handlingskraft för förändring – och en möjlig väg ut ur fattigdomen. En central del för odlarna är att de genom Fairtrade-kriterierna garanteras ett minimipris som ska täcka en hållbar produktionskostnad och en Fairtrade-premie som de själva demokratiskt ska ta beslut om vad den ska användas till. Vanliga områden som premien investeras i är exempelvis hälsovård, utbildning, infrastruktur och förbättringar inom produktionen.”

"Varje konsument kan vara en Tony", sade van Zanten."Stöd oss på vår hemsida, höj din röst i butikerna där du handlar och fråga om produkters ursprung. Bli en verklig aktör för en bättre, rättvisare värld".

"Tro aldrig att du är för liten för att göra skillnad", avslutade van Zanten. "Försök spendera en natt med en mygga så får du se. "

En svensk konsumerar i snitt ca 5,5 kg choklad per år.

 Boys Who Like Girls 

united to reform web banner 250px

Annons
Annons
Annons