söndag, 20 oktober 2019
UNRIC logo - Svenska

FN på ditt språk

"Boys Who Like Girls"

FN bio Boys Who Like Girls Stockholm

Den 16.10 visades Stockholmspremiären för dokumentären ”Boys Who Like Girls” av den finländska regissören Inka Achté om mäns våld mot kvinnor.

”Jag har sett ljuset”, sade filmregissören Inka Achté med glimten i ögat efter att ha funderat några minuter på FN-bions fråga om hur man bäst kan förebygga våld mot kvinnor och flickor och förändra föråldrade mansmodeller. ”Jag tror det konkret handlar om kommunikation, om att umgås", sade Achté. "I Indien lever pojkar och flickor helt åtskilda liv. För pojkar är flickorna som varelser från en annan planet. Då man lär känna varandra, då man sitter ner tillsammans och bara chillar, då inser man även att man sist och slutligen är ganska lika. Det gäller överallt i världen.”

FN-bions publik fick göra en djupdykning i en indisk tonårings vardag med filmen ”Boys Who Like Girls” som visades på Bio Mauritz den 16.10. Samtidigt gick även startskottet för FN-veckan som uppmärksammas genom olika evenemang ända fram till FN-dagen den 24 oktober.

Boys Who Like Girls FN bion Copyright NapafilmsVed, 16 år, bor i Mumbais slumområde tillsammans med sin mamma och syskon och en våldsam, alkoholiserad pappa. Hans vardag följdes av den finska regissören Inka som ville ta tag i ämnet efter den omtalade gruppvåldtäkten på en buss år 2012. Ved deltar i en ny klubb för grannskapets pojkar som har ett viktigt mål: att få pojkarna att ifrågasätta den traditionella mansbilden och våldskulturen. Klubben drivs av MAVA, Men Against Violence and Abuse, och får en stor betydelse i Veds liv.

Organisationen arbetar med att förändra pojkars attityder och tänka över hur de talar om och med flickor. Men MAVA kämpar ständigt med brist på ekonomiska medel, och därför tvingas bland annat en av de populära ungdomsledarna Aspar sluta sitt arbete.

UN Cinema logo FInnish textlessI  FN-bions paneldiskussion, som modererades av Petra Hongell från UNRIC, medverkade även Svenska FN-förbundets ordförande Annelie Börjesson och Alan Ali, ordförande för organisationen MÄN. MÄN gör ungefär samma arbete som MAVA – men i Sverige. ”Jag känner igen en massa av det vi just sett”, sade Alan Ali under diskussionen. ”Vi jobbar mycket lika. Och som för MAVA är finansiering även en utmaning för oss”, sade han. MÄN bedriver bl.a. projektet ”Machofabriken”,  ett kreativt redskap för att arbeta med jämställdhet med unga mellan 13-25 år för att väcka många nya tankar och inspirerar till en process där ”gamla kartor omprövas för att tillsammans rita nya.”

FN-bion sammanföll dessutom med en ny rapport av MÄN och Sifo om mäns attityder 1 år efter #MeToo. Enligt den anser 85 % av männen att de gemensamt måste ta större ansvar för att motverka sexualiserat våld. Samtidigt anser 51 % att uppropens berättelser inte fått dem att rannsaka sitt eget beteende.

Att engagera män är viktigt, men kvinnors medverkan är också av stor betydelse, som kunde konstateras t.ex. genom Flicka -projektet som bedrivs av FN-förbundet i Afar-regionen i Etiopien. Där arbetar projektet för att stoppa barnäktenskap och kvinnlig könsstympning, och i många delar av världen är kvinnorna de centrala aktörerna just då det kommer till könsstympning.

”Tack vare ”Flicka” har över 10 000 barnäktenskap och stympningar kunnat förhindras”, sade Annelie Börjesson och fick en rejäl applåd. ”Det är genom samarbete vi kan arbeta för att nå de Globala målen för hållbar utveckling och mål 5, jämställdhet mellan könen.”

I år fokuserar FN-bion på de mänskliga rättigheterna i samband med 70-årsjubileum för den universella deklarationen om de mänskliga rättigheterna. Nästa FN-bio går av stapeln i december. Håll dig uppdaterad och följ oss på Twitter på @UNRIC_SE.

UDHR70flat

 Boys Who Like Girls 

united to reform web banner 250px

Annons
Annons
Annons