söndag, 23 september 2018
UNRIC logo - Svenska

FN på ditt språk

"Boys Who Like Girls"

FN bio Boys Who Like Girls Stockholm

Välkommen på FN-bio den 16 oktober kl 18.00 på Filmhuset i Stockholm då vi visar Stockholmspremiären för dokumentären ”Boys Who Like Girls” av den finländska regissören Inka Achté om mäns våld mot kvinnor – och hur traditionella könsroller kan förändras och våldscykeln brytas.

Ved är 16 år och bor i Mumbais slumområde. Hans far, en våldsam alkoholist, styr familjen med järnhand. Veds mamma gör allt hon kan för att han ska klara sig bra i skolan eftersom hon är rädd att han annars kommer att följa sin far i Miehen malli PKfotspåren. Ved själv skulle helst av allt dansa. Men han deltar även i en ny klubb för grannskapets pojkar som har ett viktigt mål: att få pojkarna att ifrågasätta den traditionella mansbilden och våldskulturen. Klubben och dess organisatör ”Men Against Violence and Abuse” visar sig bli ett viktigt stöd för Ved. Men vad kommer Ved att välja? Är den nya generationen redo att överge de strikta könsrollerna, eller är traditionens tyngd för stor?

UDHR 70 ResizedFör att uppmärksamma sjuttioårsjubileum för den universella deklarationen om de mänskliga rättigheterna lyfter FN-bion i år fram filmer som behandlar de mänskliga rättigheterna ur olika synvinklar. Dokumentären "Boys Who Like Girls" illustrerar gräsrotskampen mot grundorsakerna bakom det rådande våldet mot flickor och kvinnor och hur myter kring den traditionella mansmodellen kan brytas ned genom mod och samarbete. 

Filmvisningen är gratis, men kräver att du registrerar dig: https://bit.ly/2QoP26x

FN-bion visas av FN:s informationscenter UNRIC i samarbete med FN:s utvecklingsprogram UNDP och Svenska FN-förbundet. Filmen följs av en debatt och diskussion där regissören Inka Achté kommer att närvara tillsammans med experter i ämnet.

HeForShe Logo Badge withTagline Use On WhiteDen 20 september lanserade FN kampanjen ”He For She”. Hundratusentals män runtom i världen, från företagsledare och statsöverhuvuden till sportstjärnor och familjefäder har förbundit sig till kampanjen och till att stötta könsjämlikhet och ta ställning mot våldet mot kvinnor. Kampanjen, med Emma Watson som ambassadör, startades av UN Women och har som mål att nå ut till en miljard män i en gemensam kamp för en rättvisare, mer jämlik värld utan våld.

Plats: Filmhuset, Borgvägen 1-5 115 53 Stockholm (Buss 72)
Längd: 68'
Språk: Engelska, hindi
Trailer: https://vimeo.com/251628141

FN bion Stockholm partners

 Boys Who Like Girls 

Annons
Annons
Annons