tisdag, 12 november 2019
UNRIC logo - Svenska

FN på ditt språk

Ekonomisk och social utveckling

 work resized
 
En förutsättning för bestående världsfred är en social och ekonomisk utveckling som gynnar alla. Denna koppling erkänns i FN-stadgan, som ålägger FN att främja högre levnadsstandard, full sysselsättning och ekonomiskt och socialt framåtskridande som en av dess huvuduppgifter. Därför används större delen av FN:s resurser - mätt i budgetmedel och personalinsatser - till ett stort antal program och åtgärder som syftar till bättre levnadsvillkor för alla människor.

          

         Nedan finner du temasidor om många aktuella ämnen:

 

Globala målen liten

 Globala målen för hållbar utveckling

alt
LDC länderna
alt
Kvinnor
altalt
Ungdomsfrågor

altalt
Fattigdom

altBrottsbekämpning
HumsettSE.jpg GlobalizationSE.jpg Democracy.jpg


WomenSE.jpg PopulationSE.jpg

 


Läs mer om ekonomisk och social utveckling:

 

Läs mer på engelska:

 

FN:s generalsekreterare António Guterres meddelande i samband med FN-dagen 2019. 

united to reform web banner 250px

Annons
Annons
Annons