torsdag, 21 februar 2019
UNRIC logo - Norsk

FN på ditt språk

En radio kan redde liv

WRD19 banner 01 en

Visste du at en radio kan redde liv?

Radioen er mer enn 100 år gammel, men er fremdeles det mediumet som rekker ut til det største publikummet globalt. 94 prosent av alle voksne hører på radio hver uke. I en nødsituasjon eller naturkatastrofe er radioen det mediet som raskest formidler informasjon, og er derfor et viktig medium for å redde liv.

Verdens radiodag 2019, ledet av UNESCO, retter søkelys mot radioen som formidler av "dialog, toleranse og fred" og radioens rolle for å fremme forståelse og sterkere samhold.

-- På verdens radiodag, la oss anerkjenne radioens viktige rolle når det gjelder å fremme dialog, toleranse og fred, sier FNs generalsekretær António Guterres, og understreker at radioen er et "viktig verktøy".

Radio er et relativt billig massemedium som samler folk med forskjellig bakgrunn og støtter en positiv dialog om endring. Radioen er det perfekte mediumet for å motvirke oppfordring til vold og spredningen av konflikter, særlig i regioner som potensielt er mer utsatt for slike realiteter. Radioen er også spesielt egnet til å nå avsidesliggende lokalsamfunn og sårbare folkegrupper som analfabeter, funksjonshemmede, kvinner, ungdom og fattige.

-- Selv i dag hvor digital kommunikasjon florerer, når radioen ut til flere mennesker enn alle andre medieplattformer, sier Guterres.

Også i Norge er radioen et viktig medium. Lokalradioen har vokst de siste årene, noe som demonstrerer radioens viktige funksjon som bidragsyter til mediemangfoldet. I tillegg hører over halvparten av nordmenn på radio hver dag.

-- Det er en personlig, interaktiv plattform hvor folk kan lufte synspunktene, bekymringene og sorgene sine. Radio kan skape fellesskap.

Radioen sprer seg i dag til nye, teknologiske plattformer via bredbånd, mobiltelefoner og nettbrett, men fremdeles er 3,9 milliarder mennesker uten tilgang til internett. For mange av oss har radioen fått nytt liv gjennom vårt favoritt-podcast og verden over finnes 51 000 radiostasjoner som kan bidra til å informere folk globalt – enten det er minoriteter i Mongolia, urfolkssamfunn i Mexico eller analfabeter i Afrika sør for Sahara.

-- Inkludering av ulike befolkningsgrupper gjør samfunnene våre mer motstandsdyktige, mer åpne og mer fredelige, sier generaldirektør for UNESCO, Audrey Azoulay, i anledning Verdens radiodag.

-- Utfordringene vi står overfor - enten de er klimaendringer, konflikter eller økende polarisering - avhenger i økende grad av vår evne til å snakke med hverandre og finne felles løsninger.

 

Banner
Banner
Banner