torsdag, 21 februar 2019
UNRIC logo - Norsk

FN på ditt språk

Vitenskapen trenger flere kvinner og jenter for å løse verdens største utfordringer

STEMwomen

11.02.19 - Mindre enn 30 prosent av naturvitenskapelige og teknologiske forskere, er kvinner. For få kvinner i beslutningsprosesser og høyt betalte STEM-stillinger (STEM står for naturvitenskap, teknologi, ingeniørfag og matematikk) fører til at kjønnsforskjellen vil få dype implikasjoner for fremtidens globale økonomi.

Vi vet allerede at mange jobber vil forsvinne i fremtiden og at høyere teknologisk kompetanse trengs. Tall viser at for hver tjuende jobb som forsvinner som følge av teknologi, vil kun en ny STEM-stilling bli opprettet for kvinner. Dette er en sterk kontrast til menns situasjon, de vil nemlig får en ny STEM-stilling for hver fjerde jobb som forsvinner.

Den internasjonale dagen for kvinner og jenter i vitenskap, feiret 11. februar, har som mål å sette søkelys på kvinner og jenter i vitenskap og gir en mulighet til å fremme lik tilgang til og deltakelse i vitenskap for kvinner og jenter.

Bedre rekrutteringsprosesser, markedsføringspolitikk, samt varig læring og mulighet til å forbedre ferdigheter for kvinner, er virkemidler som går i retning av å lukke gapet. Vi må hente ut potensialet som finnes hos kvinner.

-- Kjønnstereotyper, mangel på synlige rollemodeller og støtte eller til og med fiendtlige retningslinjer og miljøer kan holde kvinner fra å velge en STEM-karriere. Verden har ikke råd til å gå glipp av bidragene til halvparten av befolkningen, sier FNs generalsekretær António Guterres i forbindelse med markeringen.

Nye studier tyder på at 65 prosent av alle barn i grunnskolen vil ende opp i jobber som ennå ikke eksisterer. Samtidig vil 90% av fremtidens arbeidsplasser kreve IT-ferdigheter. I dag går flere jenter på skole enn noensinne, men jenter er fremdeles betydelig underrepresentert i STEM-fag og ser ut til å miste interessen for STEM-emner i det de blir tenåringer.

-- Ferdigheter innen vitenskap, teknologi, ingeniørvitenskap og matematikk driver nyskapning og er avgjørende for å nå verdens bærekraftsmål. Kvinners og jenters rolle er avgjørende på alle disse områdene, sier Guterres.

Å ta liv av mytene om at jenter ikke liker vitenskap og andre og kjønnsstereotypier, samt å investere i lærerutdanning, kjønnsresponsiv teknologi og innovasjon, kan reversere trendene. Tilgang til teknologi er fordelaktig for kvinners politiske deltakelse, helse og økonomisk selvstendighet.

-- Vi må gjøre mer for å forandre kulturen på arbeidsplassen, slik at jenter som drømmer om å være forskere, ingeniører og matematikere kan nyte karriere på disse feltene, sier Guterres.

Vi er nå inne i den fjerde industrielle revolusjonen som er drevet av teknologi, men kvinner har fortsatt mindre enn to tredjedel av de økonomiske mulighetene menn har. Fremtidens arbeidsplasser vil være drevet av teknologi og innovasjon, og hvis kjønnsforskjellen i STEM-yrker ikke reduseres i nærmeste fremtid, vil det sammenlagte kjønnsgapet sannsynligvis øke.

-- La oss sørge for at hver jente, overalt, har muligheten til å realisere drømmene sine, vokse inn i hennes makt og bidra til en bærekraftig fremtid for alle, sa Guterres.

 

Banner
Banner
Banner