torsdag, 21 februar 2019
UNRIC logo - Norsk

FN på ditt språk

Norge etterlyser Europeisk CCS-finansiering

RESIZEDSkjermbilde 2019 02 07 kl. 19.21.2RESIZED8
05.02.19 - Mens det ennå er klart at EU ikke vil bli hundre prosent fornybart over natta, presenterte olje- og energisektoren løsninger til et Europa som har vedtatt nullutslipp innen 2050.

Karbonfangst og -lagring (CCS), naturgass og dekarborisering var temaene som ble diskutert under Norge-EUs fjerde energikonferanse tirsdag denne uken.

-- CCS er helt nødvendig hvis vi skal adressere utslippene som ikke kan reduseres på noen annen måte, sa EUs energikommissær Miguel Arias Cañete til konferansedeltakerne.

I tillegg anerkjente Cañete at ren hydrogen, altså naturgass der CO2-en er separert fra energibæreren, vil kunne være et viktig produkt i den europeiske energitransaksjonen.

-- Vi vil ikke kunne klare å være hundre prosent fornybare over natta. Naturgass byr på en fleksibilitet som kan komplimentere elektrisitet som kommer fra fornybare kilder, sa Cañete som også understrekte at Europas energibehov kun kommer til å øke de kommende årene.

Cañete viste til at olje- og gasselskaper ofte er sett på som «nær roten til klimaproblemet», men at dersom olje- og gassektoren selv blir en pådriver for å implementere CCS som en ettertraktet og økonomisk gunstig teknologi kan de selv bli en del av løsningen på problemet.

-- Dersom vi vil at CCS skal bli en kommersiell teknologi er samarbeid med olje- og gasselskapene avgjørende, sa han.

FNs klimapanel: Behov for karbonnegativ teknologi

FN klimapanels (IPCC) rapport om 1,5 grader har gjort det klinkende klart at vi er nødt til å halvere utslipp innen 2030 dersom det skal være mulig å holde jordas temperatur under 2 grader sammenlignet med før-industriell tid.

Rapporten, som det siste halve året har blitt diskutert verden over, konkluderer med at vi trenger karbonnegative løsninger dersom vi skal holde jordas temperatur på rett kjøl. Mens planting av skog og grønne lunger er en naturlig måte å fjerne CO2 fra atmosfæren på, utvikles stadig flere prosjekter og nyere teknologi som baserer seg på fangst og lagring av karbon.

Utfordringen som gjenstår for Norge er å skaffe nok midler til å finansiere den omfattende utbygningen av CCS-infrastrukturen som ønskes.

Den norske olje- og gassektoren har i flere måneder lobbet for finansiell støtte fra den europeiske kommisjonen til å bygge ut det permanente infrastrukturprosjektet Northern Lights. Idéen er å gjøre det mulig å transportere industriell CO2 off-shore og lagre det i reservoarer i den nordlige delen av Nordsjøen. Prosjektet er del av regjeringens ambisjon om å realisere en fullskala CO2-håndtering i Norge. Viktig for prosjektet er at det også gir teknologiutvikling i et internasjonalt perspektiv. Idéen er dermed at infrastrukturen på sikt skal bygges ut og åpnes opp for bruk for flere hundre industrier i Europa.

Oslo Fortum Varme og Heidelberg Sement er de to første industriene som vil ta i bruk den nye infrastrukturen når den er klar. Både sementproduksjon og søppelforbrenning er aktiviteter som ikke kan bli utslippsfrie uten fangst og lagring av CO2-utslipp.

Trøblete finansieringsprosess

På tross av Cañetes CCS-optimisme, står både byråkrati og voksesmerter foreløpig i veien for EU-finansiering av det norske CCS-prosjektet Northern Lights og andre CCS-prosjekter. Dette er heller ikke første gangen EU blir bedt om å finansiere CCS. Mellom 2009 og 2011 investerte EU flere millioner i seks europeiske CCS-prosjekter hvorav fem aldri ble realisert og ett nedskalert. Flere av konferansens innleggsholdere viste også til det offentliges CCS-skepsis, høye kostnader og så langt relativt lave private investeringer.

Å få teknologien til å stå på egne ben kan ta flere tiår, mener Haitze Siemers som har ansvar for ny energiteknologi ved EU-kommisjonen og har lang fartstid innenfor institusjonen. Han utdypet overfor den europeiske medieplattformen FN klimapanels (IPCC) rapport om 1,5 graderat det vil ta tid og investeringer, og at det er svært vanskelig å få fortgang i prosessen der målet er å gjøre CCS til en kommersiell teknologi.

Potensiell finansiering er dessuten foreløpig blokkert av EUs egne budsjettprosesser og initiativet Innovation Fund vil kun akseptere søknader om finansiering fra sent i 2020, først etter at EUs langtidsbudjsett for 2021-2027 er godkjent.

Teknologioptimisme

Til tross for at potensiell EU-finansiering ligger relativt langt frem i tid, uttrykket flere av konferansens deltagere optimisme.

-- Det er veldig oppmuntrende å se positive signaler fra en rekke av EUs medlemsland som for eksempel Sverige, Nerderland og Storbritannia, i tillegg til fra flere av EU-institusjonene som kommisjonen, når det gjelder finansiering av og investering i karbonfangst og -lagring. Dette er fullstendig nødvendig dersom EU skal nå målet sitt om å sende utslippene til null innen 2050 eller tidligere, sier Olav Øye, seniorrådgiver for CCS i Miljøstiftelsen Bellona.

-- Den største utfordringen er å få bygget ut den første infrastrukturen og å sørge for at det føres en finansieringsmodell som fungerer og er akseptabel for både private bedrifter og det offentlige, sier Øye og legger til at det i startfasen vil trengs en god porsjon offentlige investeringer.

-- Det er som søppelhåndtering. Vi må håndtere CO2 på samme måte. Vi kan ikke bare kaste søppel i vann eller naturen, vi må lagre det permanent og trygt, sier han.

Dessuten kan CCS-teknologi bidra til rask nedgang i utslipp, mener seniorrådgiver i businessutvikling i Equinor, Per Sandberg.

-- CCS trengs fordi klimautfordringen er enorm. Den handler om volum, det er allerede for mye CO2 i atmosfæren, og om hastighet. CCS trengs for å redusere CO2-utslipp raskt, sier Sandberg.

Den norske petroleumsgiganten Equinor i samarbeid med Shell og Total blitt tildelt den første utnyttelsestillatelsen for lagring av CO2 på norsk sokkel gjennom statens Northern Lights-prosjekt.


 

Banner
Banner
Banner