torsdag, 21 februar 2019
UNRIC logo - Norsk

FN på ditt språk

Gratulerer med den samiske nasjonaldagen!

37680826656 f96db7653c z
Det norske sametingetingsrådet 2017-2021. Foto: Sametinget/Samediggi

06.02.19 - Læhkoeh biejjine – Vuorbbe biejvijn – Lihkku beivviin – Gratulerer med dagen! 6. februar markerer den samiske nasjonaldagen i Norge, Sverige, Finland og Russland.

Samene er Europas eneste urfolk, og nasjonaldagen feires til minne om den første samiske nasjonalforsamlingen som ble avholdt i Trondheim i 1917. Dette var første gang samer samlet seg for å arbeide for særsamiske problemstillinger på tvers av nasjonale grenser. Den første samedagen ble imidlertid ikke feiret før i 1993.

- Gratulerer med dagen til alle samer! Selv om denne dagen først og fremst er samenes dag, vil jeg oppfordre alle til å ta del i feiringen. Samisk kultur og de samiske språkene er en viktig del av mangfoldet i landet vårt – og det samiske beriker vår felles kultur. Dette vil regjeringen fortsette å legge til rette for, sier kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland i forbindelse med nasjonaldagen.

I Norge er den samiske nasjonaldagen en offisiell flaggdag, og det samiske flagget ble offisielt anerkjent i Norge i 2003. Flagget ble designet av kunstner Astrid Båhl fra Troms og er et symbol som forbinder alle samiske mennesker, uansett hvilket land de bor i. Flagget er et sentralt element i feiringen av den samiske nasjonaldagen. I år flagger Oslo kommune på Rådhusplassen og blant gjestene under markeringen på Rådhuset er blant annet kronprins Haakon, statsminister Erna Solberg og dronning Sonja.

Den 13. september i 2007 vedtok et knusende flertall i FNs generalforsamling erklæringen om urfolks rettigheter, som legger til grunne at det samiske folk har en ubegrenset rett til selvbestemmelse. Dette har hatt stor påvirkning på samenes posisjon i de nordiske landene.

Erklæringen understreker at urfolk har rett til å bevare og styrke sine egne institusjoner, kulturer og tradisjoner, og at de har rett til å utvikle seg som de ønsker og tror er nødvendig. Den forbyr også diskriminering av urfolk og oppfordrer urfolk til å delta i problemstillinger som er relevante for dem.

I år markerer også det internasjonale året for urfolksspråk, som tar sikte på å øke bevisstheten og anerkjenne betydningen av urfolkspråk. Rundt 370 millioner mennesker i 90 forskjellige land globalt er urfolk. Det er mellom 5000 og 7000 språk i verden i dag. Fire prosent av disse språkene snakkes av rundt 97 prosent av verdens befolkning. Tre prosent av verdens befolkning snakker de resterende språkene. Urfolksspråk er viktig for urfolks historie, kulturarv og identitet.

Til tross for økt bevissthet rundt rettighetene til samer og andre urfolk, møter urbefolkning enda større utfordringer i dag enn de gjorde for ti år siden. Rasisme, diskriminering og ulik tilgang til grunnleggende tjenester, inkludert helse og utdanning, er fortsatt vanlig. Rettigheter til land og språk er fortsatt den største bekymringen for den samiske befolkningen i dag. Finland har fortsatt ikke ratifisert ILO-konvensjon nr. 169, som omhandler urfolks- og stammefolk i uavhengige stater, noe som gjør det mer utfordrende å sikre rettighetene til landsbygda. Finland ble nylig kritisert av FNs Menneskerettighetsutvalg for å godta 93 personer til det samiske parlamentets valgregister som ikke var samer. Utvalget anbefalte at Finland endrer Sametingets lov for å sikre at samisk selvbestemmelse respekteres fullt ut.

 

Banner
Banner
Banner