torsdag, 21 februar 2019
UNRIC logo - Norsk

FN på ditt språk

Hver jente som omskjæres er en for mye

FGM

6.2.2019 – Hvert år er nesten fire millioner jenter utsatt for kjønnlemlestelse, også kjent som FGM (Female Genital Mutialtion).

Den ekstremt smertefulle prosedyren, forankret i kjønnsforskjeller og maktbalanse, har blitt utført på rundt 200 millioner kvinner og jenter som er i live i dag. Den 6. februar er den internasjonale dagen for nulltoleranse mot kvinnelig kjønnslemlestelse. Omtrent 68 millioner jenter vil bli utsatt for kvinnelig kjønnslemlestelse innen 2030 med mindre vi øker den kollektive innsatsen for å avslutte den smertefulle praksisen, advarer FNs befolkningsfond (UNFPA) i sin nye kampanje "Born Complete".

Europa ikke immun mot praksisen, på tross av at alle EU-land har implementert lovgivning som forbyr kvinnelig kjønnslemlestelse. Rundt 180 000 jenter risikerer å bli omskåret hvert år, og 500 000 kvinner i Europa har blitt utsatt for omskjæring.

"Kvinnelig kjønnslemlestelse er et avskyelig menneskerettighetsbrudd som rammer kvinner og jenter rundt i hele verden", sier FNs generalsekretær Antonio Guterres. "Det nekter dem sin verdighet, utfordrer deres helsetilstand og forårsaker unødvendig smerte og lidelse, i flere tilfeller også død."

Omskjæring av jenter er vanligst i 29 land i Afrika og Midtøsten, men er også vanlig i flere asiatiske land, inkludert India, Indonesia, Irak og Pakistan, samt blant innfødte grupper i Latin-Amerika, som Emberá i Colombia.

Omskjæring er en praksis som fortsetter å eksistere blant visse befolkningsgrupper som bor i Europa, Nord-Amerika, Australia og New Zealand.

Men oppmerksomhet rundt omskjæring er mer og mer vanlig å se i nyhetene. Den britiske rikskringkastingen BBC kunne for et par dager siden rapportere at kvinnelige kjønnslemlestelse i økende grad blir utført på britiske spedbarn, etter at en mor ble funnet skyldig i omskjæring. Dette er den første dommen for kvinnelig kjønnslemlestelse i Storbritannia noensinne.

Frankrike høster ofte lovord for sin bekjempelse av kvinnelig kjønnlemlestelse og har de siste 34 årene sett 29 rettssaker der ca. 100 personer – både foreldre og personer som har gjennomført omskjæring – har blitt dømt.

Også nord i Europa er vi berørt. I Sverige anslår det Europeiske instituttet for likestilling (EIGE) at 3-19 prosent av 59 409 jenter som kommer fra land med høy risiko for kjønnslemlestelse sannsynligvis vil være i fare for å selv bli omskåret.

Avskaffelsen av kvinnelig omskjæring er etterlyst av mange mellomstatlige organisasjoner, inkludert den Afrikanske Unionen, EU og Organisasjonen for islamsk samarbeid, samt i tre resolusjoner utformet i FNs generalforsamling.

"Hver jente og hver kvinne har rett til å leve et liv fri fra vold og smerte. Likevel har mer enn 200 millioner kvinner og jenter over hele verden blitt tvunget til å gjennomgå den smertefulle og traumatiske praksisen som er kvinnelig kjønnslemlestelse, inkludert 500 000 som bor i Europa. Flere millioner jenter risikerer å bli omskåret: 68 millioner jenter i 25 land innen 2030", sa flere EU-ledere i en felles uttalelse publisert i dag.

Den internasjonale dagen faller også under det pågående Spotlight Initiative, et felles prosjekt fra EU og FN som har i oppgave å eliminere alle former for vold mot kvinner og jenter. En av de spesifikke trådene i Spotlight-initiativet retter seg mot seksuell og kjønnsbasert vold og skadelig praksis i Afrika sør for Sahara, inkludert kvinnelig kjønnslemlestelse.

Verdens bærekraftsmål som ble utformet i 2015 krever en avslutning på kvinnelig kjønnslemlestelse innen 2030 under mål 5 om likestilling, mål 5.3 Eliminere alle skadelige praksiser, for eksempel giftemål påtvunget barn eller tvangsekteskap for øvrig og kvinnelig kjønnslemlestelse.

UNFPA, i fellesskap med UNICEF, leder det største globale programmet for å øke hastigheten når det gjelder å avslutte omskjæring av kvinner. Programmet fokuserer foreløpig på 17 afrikanske land og støtter også regionale og globale tiltak.

 

Banner
Banner
Banner