torsdag, 21 februar 2019
UNRIC logo - Norsk

FN på ditt språk

Minst tre typer kreft kan forhindres

world cancer day

Ifølge estimatet fra Verdens helseorganisasjon (WHO) døde ca 9,6 millioner mennesker av kreft i 2018.

Kreft er den nest vanligste dødsårsaken globalt, noe som betyr at om lag 1 til 6 dødsfall skyldes kreft. Samtidig kan 30-50% prosent av krefttypene forebygges, og en tredjedel kan kureres, dersom det oppdages tidlig og behandles på riktig måte. Ved å implementere hensiktsmessige strategier for forebygging, tidlig identifisering og behandling, kan opptil 3,7 millioner liv reddes hvert år.

4. februar er Verdens kreftdag, organisert av Union for International Cancer Control (UICC). Dagen byr på en mulighet til å samle det internasjonale samfunnet rundt å sette en stopper for den urettferdige lidelsen som følge av kreft som kan forhindres og forebygges. 2019 markerer også lanseringen av den 3-årige kampanjen «I Am and I Will».

Omtrent en tredjedel av dødsfallene som følge av kreft skyldes de fem ledende atferds- og diettrisikoene: høy kroppsmasseindeks, lavt inntak av frukt og grønnsaker, mangel på fysisk aktivitet, bruk av tobakk og bruk av alkohol. Hvert menneske kan dermed redusere risikoen for kreft ved å ta aktive valg.

Vi vet i dag mer om kreft enn noensinne tidligere. Ved å investere i forskning og innovasjon har vi vært vitne til ekstraordinære gjennombrudd når det kommer til medisin, diagnostikk og vitenskapelig kunnskap. Likevel er mer enn halvparten (65 prosent) av dødsfall som følge av kreft registrert i de minst utviklede delene av verden. Men selv om du bor i et høyinntektsland er befolkning med lav inntekt, urfolk, innvandrere, flyktninger og de som bor i rurale strøk mer eksponert for ulikhet.

Så mange som 33.564 nye kreftsyke ble registrert i Norge i 2017, med prostatakreft og brystkreft som de to vanligste krefttypene. Det er forventet at antall registrerte kreftsyke vil øke i de kommende årene som følge av at vi blir flere mennesker og at populasjonen blir eldre. Tre ganger så mange er registrert med kreft nå sammenlignet med for 50 år siden. Samtidig er det flere som blir helt friske av kreft, lever lenger og har høyere livskvalitet på tross av sykdommen som følge av forebygging, tidligere diagnostisering og bedre behandlingsmetoder.

 

Banner
Banner
Banner