torsdag, 21 februar 2019
UNRIC logo - Norsk

FN på ditt språk

Mange urfolksspråk er utrydningstruet

Sami RS

28.1.2019 - Det er nesten 7000 språk i verden, og over 2600 av dem er utrydningstruet - mange av dem urfolksspråk. Med andre ord snakker kun tre prosent av verdens befolkning 96 prosent av alle språk. I 2019 feirer vi Det internasjonale året for urfolksspråk, organisert av UNESCO.

Samene er det eneste urfolket i EU. Mellom 75 000 og 100 000 samer bor i Finland, Norge, Sverige og Russland. Det er til sammen ni samiske språk. Det største er nordsamisk som snakkes av mellom 20 000 og 25 000 samer.

Grønlandsk er det offisielle språket til de 60 000 menneskene som bor på Grønland. Selv om Grønland er en del av Danmark, er landet ikke en del av EU.

Målet med å feire det internasjonale året for urfolksspråk er å rette global oppmerksomhet mot de kritiske risikoene som urfolksspråk står overfor, samt språkenes betydning for bærekraftig utvikling, forsoning, gode regjeringsprosesser og fredsbygging.

Språk er ikke bare et verktøy for kommunikasjon, utdanning og sosial integrasjon, men spiller også en viktig rolle som en del av hver persons unike identitet, kulturhistorie, tradisjoner og minner.

Det er rundt 370 millioner urfolk i verden. De er ikke bare ledere for miljøvern, men språkene deres representerer komplekse systemer for kunnskap og kommunikasjon, og bør anerkjennes som en ressurs for utvikling, fredsbygging og forsoning. Likevel isoleres ofte urfolk både politisk og sosialt i landene de bor i, på grunnlag av deres geografiske tilhørighet, og annerledes historier, kulturer, språk og tradisjoner.

En persons rett til å bruke hans eller hennes eget språket er en forutsetning for tankefrihet, ytringsfrihet, tilgang til utdanning og informasjon, sysselsetting, å bygge inkluderende samfunn og andre verdier som er nedfelt i verdenserklæringen om menneskerettigheter. Det internasjonale året for urfolksspråk ble ikke lansert kun til fordel for menneskene som snakker dem, men også for at verdens befolkning kan sette pris på det viktige bidraget urfolksspråk er for verdens kulturelle mangfold.

 

Banner
Banner
Banner