torsdag, 20 juni 2019
UNRIC logo - Norsk

FN på ditt språk

Menneskerettserklæringen fyller 70 år

HRDay 1


7. desember 2018. FNs menneskerettserklæring er verdens mest oversatte dokument og er i Guinness rekordbok. Til tross for dette er det fortsatt altfor mange mennesker som ikke er klar over sine grunnleggende rettigheter.

Mandag 10. desember markeres FNs menneskerettighetsdag og at det er 70 år siden menneskerettserklæringen ble vedtatt. Dokumentet slår fast at alle mennesker har de samme, grunnleggende rettighetene uansett kjønn, etnisitet, språk, politisk og nasjonal tilknytning, religion og sosial bakgrunn.

Menneskerettighetsdagen markeres også i Norge. En landsomfattende oversikt over arrangementer finner du på FN-sambandets nettsider.

̶  I 70 år har FNs menneskerettserklæring vært er globalt fyrtårn og fremmet verdighet, likhet og velferd. Og gitt håp på mørke steder. Rettighetene i erklæringen gjelder alle uavhengig av rase, tro, hvor man befinner seg eller andre forskjeller. Menneskerettigheter er universelle og evige, sa Generalsekretær António Guterres i en uttalelse.

̶  De er også udelelige. Man kan ikke velge mellom sivile, politiske, økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter, sa Guterres.

̶  I dag hedrer vi også menneskerettsforkjemperne som har risikert livet sitt for å beskytte mennesker fra tiltagende hat, rasisme, intoleranse og undertrykkelse, han.

Han la til at menneskerettighetene er truet over hele verden.

̶ Nå mer enn noen gang er vår felles forpliktelse tydelig. La oss stå opp for menneskerettighetene for alle overalt, sa generalsekretæren i anledning Menneskerettighetsdagen.

Menneskerettighetserklæringen har inspirert frigjøringsbevegelser over hele verden og ført til mer rettferdighet, tilgang på sosiale beskyttelses mekanismer, okonomiske muligheter og politisk deltagelse.

FNs høykommissær for menneskerettigheter Michelle Bachelet sa at det var viktig å fortsette arbeidet med menneskerettighetene og for en mer rettferdig verden.

̶  Folk frykter de store endringene vi opplever i verden, og det er nettopp i tider med opprør og usikkerhet at menneskerettserklæringen kan vise vei. Steg for steg lyser den opp veien, sa Bachelet i anledning dagen.

̶  Vi trenger mer respekt. Mer rettferdighet. Vi må opprettholde menneskers likhet og verdighet, og vi kan oppnå dette. Alle kan gjøre en forskjell uavhengig av hvor vi er med å stå opp for alles menneskerettigheter, sa hun. 

HR VoiceLes og del den universelle menneskerettserklæringen. Du kan finne den oversatt til mer enn 500 hundre språk her. 500 languages.

Se mennesker over hele verden lese opp artikler fra menneskerettserklæringen her og film deg selv mens du leser inn en artikkel på ditt eget språk..

Hør et lydopptak av menneskerettserklæringen på ditt språk og bidra med en opplesning av menneskettserklæringen for å gjøre den mer tilgjengelig.
 
Les en forenklet eller illustrert versjon av menneskerettserklæringen.

Se mennerkerettserklæringen på tegnspråk.


 
Hvordan kan kjønnsbalanse bidra til mer bærekraftig bruk av havet? På den Internasjonale dagen for verdens hav fokuserer vi på hvordan likestilling kan redde verdens hav. Se videoen over!

Banner
Banner
Banner