torsdag, 20 juni 2019
UNRIC logo - Norsk

FN på ditt språk

Guterres: Handling for klimaet kan ha enorme fordeler for økonomi og samfunn.

Cop24 Guterres Katowice
3. Desember 2018. FNs generalsekretær António Guterres med klar advarsel under åpningen av FNs klimatoppmøte i dag. De fleste land som står for mesteparten av verdens klimagassutslipp ligger langt etter, og hanling må skje nå skal vi nå målene i Parisavtalen.

I sin åpningstale på FNs klimatoppmøte COP24 i dag, tegnet generalsekretæren et dystert bilde.

̶  Dette møtet er det viktigste klimamøtet vi har hatt siden signeringen av Parisavtalen, sa Guterres.

̶   Det er vanskelig å overdrive hvor mye dette haster. Til tross for at vi ser de ødeleggende konsekvensene av klimaendringene over hele verden gjør vi fortsatt ikke nok. De siste 22 årene har vi målt de 20 varmeste årene noensinne, og de fire varmeste ble målt de siste fire årene. Konsentrasjonen av CO2 i atmosfæren er nå på det høyeste det har vært de siste tre millioner år. Og utslippene øker igjen.

Til tross for at utfordringene er enorme sa generalsekretæren at fordelene ved klimahandling også er ekstremt viktig. Han sa at verden fortsatt ikke har dratt fordeler av de enorme sosiale, økonomiske og miljømessige mulighetene klimahandling innebærer.

̶  Utslipp må gå ned med 45 prosent fra 2010 nivå innen 2030 og må være klimanøytrale innen 2050. Halvparten til to tredjedeler av verdens energibehov må komme fra fornybare energikilder innen 2050 med tilsvarende reduksjon av fossile brennstoffer, sa Guterres.

̶  Regjeringer og investorer må satse på grønn økonomi, ikke på grå økonomi, sa han.

̶  Handling for klimaet er ikke bare den riktige tingen å gjøre, det gir mening både sosialt og økonomisk.

Luftforurensning tar i dag mange menneskeliv og har store helsemessige konsekvneser. Ifølge Verdens helseorganisasjon (WHO) kan vi spare mer enn en million menneskelig hvert år innen 2030 dersom vi greier å innfri målene i Parisavtalen.

Ifølge den nyeste rapporten om klima og økonomi «Climate Economy report» kan ambisiøs klimahandling skape 65 millioner nye jobber og generere $26 trillioner USD i inntekt sammenliknet med om vi fortsetter som før de neste 12 årene.

̶  Vi ser allerede tidlige tegn på denne økonomiske endringen, men vi er langt fra der vi trenger å være, sa Guterres.

Målet med den to uker lange klimakonferansen COP24 er å definere hvordan Parisavtalen fra 2015 skal realiseres i praksis og hvordan dette arbeidet skal iverksettes framover.

Under Parisavtalen har alle land forpliktet seg til å redusere sine klimagassutslipp for å begrense den globale gjennomsnittstemperaturen under 2°C, og så nært 1.5°C overhodet mulig.


 
Hvordan kan kjønnsbalanse bidra til mer bærekraftig bruk av havet? På den Internasjonale dagen for verdens hav fokuserer vi på hvordan likestilling kan redde verdens hav. Se videoen over!

Banner
Banner
Banner