torsdag, 20 juni 2019
UNRIC logo - Norsk

FN på ditt språk

Guterres ber om at konvensjonen om funksjonshemmedes rettigheter iverksettes

dec disability
3. desember 2018. FNs generalsekretær Antònio Guterres ber om at FN konsvensjon om funksjonshemmedes rettigheter implementeres «i alle sammenhenger i alle land».

 ̶  Dette betyr også at funksjonshemmedes stemmer må bli hørt når nasjonale prioriteringer og politikk utformes, sa Guterres i anledning Verdensdagen for funksjonshemmede 3. desember.

Mer enn en milliard mennesker i verden lever med en eller annen form for funksjonshemming. I mange samfunn blir funksjonshemmede ofte ekskludert fra resten av samfunnet hvor de lever i isolasjon og blir diskriminert.

I dag lanserer FN sin flaggskip rapport om funskjonshemming, utvikling og bærekraftsmålene «Realizing the SDGs by, for and with persons with disabilities".Rapporten viser at mennesker med funksjonshemminger kommer til kort når det gjelder de fleste av FNs bærekraftsmål. Rapporten viser også at større utstrekning og bruk av beste praksis kan skape et mer inkluderende samfunn hvor funksjonshemmede kan leve uavhengige liv.

̶  Agenda 2030 for bærekraftig utvikling representerer en forpliktelse til å redusere ulikhet, og promotere sosial, økonomisk og politisk inkludering av alle, inkludert mennesker med funksjonshemminger. Agenda 2030 skal ikke etterlate noen, sa Guterres i sin uttalelse.''

̶  På denne internasjonale dagen la oss igjen stadfeste vår forpliktelse til å jobbe sammen for en bedre verden som er inkluderende, rettferdig og bærekraftig for alle, hvor rettighetene til funksjonshemmede er fullt ut realisert, sa han. 


 
Hvordan kan kjønnsbalanse bidra til mer bærekraftig bruk av havet? På den Internasjonale dagen for verdens hav fokuserer vi på hvordan likestilling kan redde verdens hav. Se videoen over!

Banner
Banner
Banner