torsdag, 20 juni 2019
UNRIC logo - Norsk

FN på ditt språk

Generalsekretæren etterlyser større innsats for å få slutt på AIDS epedemien

Aids day 002


1. desember 2018. En fjerdedel av alle som lever med HIV vet ikke at de er smittet av viruset. Manglende tilgang på HIV-testing, stigmatisering og diskriminering gjør at mange ikke sjekker seg.


Antallet mennesker som lever med HiV er nå rekordhøyt. I dag lever 37 millioner mennesker i verden med viruset, og mange sjekker seg ikke før de har fått symptomer og sykdommen har brutt ut.

FN og verden har som mål å utrydde AIDS innen 2030, men for å nå dette målet må folk som lever med HIV bli diagnostisert.

̶  Det er fortsatt tid til å øke HIV testing så flere får tilgang til behandling, mobilisere mer ressurser for å hindre nye infeksjoner og få en slutt på stigmaet. Vi er nødt til å handle nå, sa generalsekretær Antònio Guterres.

Med tidlig diagnostisering og behandling kan man leve med HIV og ha god helse. I tillegg til mangelen på finansiering av tidlig diagnostisering og behandling er det også sosiale faktorer som gjør at folk ikke sjekker om de er smittet.

Stigma og diskriminering gjør at mange ikke våger og sjekke seg, dette gjelder spesielt for utsatte grupper som homofile og andre menn som har sex med menn, sexarbeidere, transpersoner, narkomane, fengselsinsatte og migranter i tillegg til unge jenter.

Arbeidet som gjøres for å stanse spredningen og skaffe til veie behandling for HIV og AIDS gir resultater ifølge en ny rapport fra UNAIDS. Både HIV testing og behandling når nå ut til flere mennesker. I 2015 var det bare 67 prosent av alle HIV positive som visse om at de hadde sykdommen, mens to år senere visste hele 75 prosent av de smittede om at de har viruset. Tilgangen til behandling har også blitt bedre, og 59 prosent av HIV smittede i verden hadde tilgang på behandling i 2017.

̶  Tretti år etter at Verdens AIDS dag ble arranger føste gang star vi ved et veiskille når det gjelder responsen på HIV. Hvordan vi velger å møte denne epedemien kan definere hvilken retning utviklingen tar, om vi vil få en slutt på AIDS innen 2030 eller om fremtidige generasjoner vil fortsette å bære byrden av denne ødeleggende sykdommen., sa Guterres.

I dag markerer vi Verdens AIDS dag. Les mer om viruset og HIV testing her.


 
Hvordan kan kjønnsbalanse bidra til mer bærekraftig bruk av havet? På den Internasjonale dagen for verdens hav fokuserer vi på hvordan likestilling kan redde verdens hav. Se videoen over!

Banner
Banner
Banner