torsdag, 20 juni 2019
UNRIC logo - Norsk

FN på ditt språk

2018 forventet å bli det fjerde varmeste året i historien

Capture 2 climate statement

29. november 2018. Dette året er forventet å bli det fjerde varmeste året som noensinne er målt. De 20 varmeste årene som har vært målt ble alle målt i løpet av de siste 22 årene. De siste fire årene har vært de absolutt varmeste ifølge Verdens meteorologiorganisasjon (WMO).

Men det er ikke bare økende gjennomsnittstemperatur vi ser, det er flere tydelige tegn på klimaendringer. Varmere hav, forsuring, stigende havnivå, isbeene og polene smelter, mens årets ekstremvær har etterlatt seg en sti av ødeleggelser på alle kontinenter ifølge WMOs foreløpige uttalelse om klimaets tilstand i 2018. Uttalelsen inneholder informasjon om konsekvensene av klimaendringene fra mange av FNs partnerorganisasjoner.

Rapporten viser at gjennomsnittstemperaturen i årets første til måneder var nesten 1°C varmere enn temperaturen på førindustrielt nivå (1850-1900). Konklusjonen baserer seg på målinger fra fem uavhengige datasett om verdens temperatur.

̶  Vi er ikke i rute for å nå klimamålene og få kontroll på temperaturøkningen, sa WMOs generalsekretær Petteri Taalas.

̶  Konsentrasjonen av drivhusgasser i atmosfæren er nok en gang rekordhøy, og om trenden fortsetter kan vi se en temperaturøkning på 3-5°C mot slutten av dette århundret. Om vi utnytter alle fossile brennstoffer vi kjenner til vil temperaturøkningen bli vesentlig høyere.

̶  Det er verdt å gjenta atter en gang at vi er den første generasjonen som fullt ut forstår klimaendringene og den siste generasjonen som er i stand til å kunne gjøre noe med det, sa Taalas.

̶  Hver eneste fraksjon av en grad temperaturøkning har betydning for alt fra menneskenes helse og tilgang på ferskvann til utryddelse av dyre- og plantearter, korallrevenes overlevelse og livet i havet. Det utgjør en forskjell for økonomisk produktivitet, matsikkerhet, og motstandsdyktigheten til infrastruktur og byer. Det utgjør en forskjell for hvor fort isbreene smelter og vanntilgang, og fremtiden til lavtliggende øyer og kystsamfunn. Hver eneste ekstra delgrad har betydning, sa Elena Manaenkova, visegeneralsekretær i WMO.

WMO rapporten er nok et bidrag til mengden av vitenskapelige bevis som vil danne grunnlaget for diskusjonene under klimaforhandlingene i Katowice i Polen 2-14 Desember. Hovedmålet med klimatoppmøtet er å vedta implementeringen av retningslinjene fra Parisavtalen om bekjempelse av klimaendringer. Parisavtalen satte som mål å begrense den globale gjennomsnittstemperaturen til 1.5°C så langt det er mulig.


 
Hvordan kan kjønnsbalanse bidra til mer bærekraftig bruk av havet? På den Internasjonale dagen for verdens hav fokuserer vi på hvordan likestilling kan redde verdens hav. Se videoen over!

Banner
Banner
Banner