torsdag, 20 juni 2019
UNRIC logo - Norsk

FN på ditt språk

Klimaalarm! Stor innsats kreves for å nå målene i Parisavtalen

WEB GAP

27. november 2018. I 2017 økte CO2 utslippene igjen etter tre år med stagnasjon. Om denne trenden fortsetter vil den globale gjennomsnittstemperaturen øke med 3,2°C innen 2100.

I dag publiseres FNs miljøprograms (UNEP) årlige rapport «Gap Report» om verdens forventede klimagassutslipp og landenes arbeid med å begrense klimautslippene. Gapet mellom hva som kreves for å begrense klimagassutslippene til 1,5°C - 2°C og hvordan vi ligger an til å nå dette klimamålet innen 2030 øker. Ifølge rapporten anslår UNEP at vi må femdoble dagens klimainnsats om vi skal klare å begrense CO2 utslippene og nå 1,5°C målet i Parisavtalen fra 2015. Skal vi greie å begrense global oppvarming under 2°C kreves en tredobling av dagens innsats.

Rapporten bygger på nasjonale planer for reduksjon av CO2 i atmosfæren, både fra enkeltland i tillegg til landenes forpliktelser i Parisavtalen fra 2015. Det er fortsatt mulig å begrense global oppvarming så vi når 2°C målet, men den tekniske muligheten for at vi fortsatt kan nå 1.5°C målet er i ferd med å svinne hen ifølge rapporten.

̶  Dersom IPCC rapporten (klimarapporten) var en global brannalarm er denne rapporten en etterforskning av brannen, sa Joyce Msuya, UNEPs nestleder.

̶  Forskningen er klar, regjeringer må handle raskere og ta dette på større alvor. Vi kaster bensin på bålet mens brannslukkingsapparatene er innen rekkevidde, sa han.

Rask handling på alle fronter kreves, men er foreløpig ikke en realitet ifølge rapporten som anbefaler reform av finanssystemet og subsidier til lavkarbon alternativer og skatter på fossile brennstoffer.

Rapporten ble publisert få dager etter rapporten fra Verdens meteorologiorganisasjon (WMO) som indikerer at nivået av drivhusgasser i atmosfæren er høyere enn noengang.

Konsentrasjonen av karbondioksid I atmosfæren nådde 405.5 ppm I 2017, dette er 146% høyere enn CO2 nivået i førindustriell tid (før 1750) og har økt de siste tre årene.

̶   Forskningen er tydelig. Uten raske kutt både når det gjelder CO2 og andre drivhusgasser vil klimaendringene føre til ødeleggende og irreversible påvirkninger på livet på jorda. Vinduet for at vi kan handle er nesten lukket, sa Petteri Taalas, generalsekretæren i WMO.

̶   Forrige gangt jorda opplevde en sammenliknbar konsentrasjon av CO2 var for 3-5 millioner år siden når temperaturen var 2-3°C varmere og havnivået var 10-20 meter høyere enn det er nå, sa Mr Taalas. 
Hvordan kan kjønnsbalanse bidra til mer bærekraftig bruk av havet? På den Internasjonale dagen for verdens hav fokuserer vi på hvordan likestilling kan redde verdens hav. Se videoen over!

Banner
Banner
Banner