torsdag, 20 juni 2019
UNRIC logo - Norsk

FN på ditt språk

Vold mot kvinner: en global pandemi

HearMeToo

25. november 2018 – Vold mot kvinner er en av de mest utbredte og ødeleggende menneskerettsbruddene i verden. I de nordiske landene har mer enn hver fjerde kvinne vært utsatt for fysisk eller seksuell vold.

Kvinner og jenter er spesielt utsatt for kjønnsbasert vold. Vold mot kvinner forekommer i mange former som blandt annet voldtekt og seksuell trakassering eller psykisk vold og drap. I Finland er 90% av ofrene for partnervold kvinner i følge det finske politiet.

Majoriteten av voldektsofre er også kvinner: 90,2 prosent i Norge og 84 prosent i Danmark. EU kommisjonen anslår at fem prosent av alle kvinner i EU har blitt voldtatt, men mørketallene kan være store.

̶  Vold mot kvinner er et hinder for utvikling, fred og likestilling, sier generalsekretær Antònio Guterres. Han omtaler volden mot kvinner i verden som ”en global pandemi”.

̶  Det er et moralsk fornærmelse mot alle kvinner og jenter, og en skamplett på våre samfunn. Volden mot kvinner og jenter vitner om stor mangel på respekt, en manglende evne blandt menn til å anerkjenne den iboende likheten og verdigheten til kvinner. Det er et menneskerettighetsproblem, sier generalsekretæren.

Menn må på banen

̶  Man kan best støtte kampen mot vold mot kvinner gjennom å ta ansvar, sier Alan Ali, leder for den svanske organisasjonen MÄN i en intervju med UNRIC.

MÄN er en ideell, feministisk organisasjon som startet i Sverige i 1993 for å engasjere menn i kampen for å stoppe menns vold mot kvinner. Organisasjonen jobber for å endre destruktive normer omkring maskulinitet og for å få en slutt på menns vold mot kvinner.

̶  Ansvar for menns vold er jo akkurat menns vold. Dermed er det også menns ansvar. Vi må også huske på at menns vold ikke bare skader kvinner, det skader også barn, transpersoner og andre menn, sier Ali.

FNs dag for avskaffelse av vold mot kvinner markeres 25. november er startskuddet for den 16 dager lange kampanjen ”Orange the World” og #HearMeToo mot den kjønnsbaserte volden. Kampen har som mål å synliggjøre volden og støtte kvinner og jenter rundtom i verden gjennom en global solidaritetsbevegelse mot den historiske maktubalansen der volden er dypt rotfestet.

̶  Redselen for hevn, for å ikke bli trodd og stigmaet offeret, ikke overgriperen tvinges til å leve med har fått millioner av voldsofre til å tie og skjult det virkelige omfanget av kvinners fortsatt grusomme opplevelser, sier sjefen for FNs kvinneorganisasjon UN Women Phumzile Mlambo Ngcuka.

Enorme kostnader

Volden mot kvinner har psykiske, seksuelle og helsemessige konsekvenser. Kvinner som utsettes for vold har større risiko for depresjon, HIV og større risiko for abort konstaterer Verdens helseorganisasjon.

Ler mer om hvordan du kan bidra til å få slutt på vold mot kvinner her.
 


 
Hvordan kan kjønnsbalanse bidra til mer bærekraftig bruk av havet? På den Internasjonale dagen for verdens hav fokuserer vi på hvordan likestilling kan redde verdens hav. Se videoen over!

Banner
Banner
Banner