onsdag, 21 november 2018
UNRIC logo - Norsk

FN på ditt språk

Nordiske land er kritiske til menneskerettssituasjonen i Kina og Saudi-Arabia

Nov HRC UPR


6. november 2018. Danmark og Island uttrykte seg svært kritisk til menneskerettsituasjonen i Saudi-Arabia og Kina. Landene deltok i menneskerettsrådets Universal Periodic Review (UPR) i Géneve i går og i dag.

Kritikken var rettet mot pågående saker som blant annet drapet på den saudiarabiske journalisten Jamal Khashoggi i Istanbul og Kinas behandling av religiøse og etniske minoriteter i Xinjiang og Tibet.

̶  Danmark er ekstremt bekymret for forholdene for sivilsamfunnsaktivister og journalister, inkludert det utenrettslige drapet på Jamal Khashoggi, sa Morten Jespersen, Danmark’s faste representant til Menneskerettsrådet (HRC).

Danmark anbefalte også den saudiarabiske regjeringen å endre nåværende lovgivning eller vedta tilleggslovgivning for å sikre pressefrihet og ytringsfrihet. Danmark roste reformene som tillater saudiarabiske kvinner og kjøre bil, men uttrykte bekymring for manglende likestilling mellom kjønnene og anbefalte at Saudi-Arabia avskaffer vergesystemet som gjør at alle kvinner må ha en mannlig verge.

Island uttrykte liknede kritikk når det gjaldt drapet på Khashoggi i Istanbul og likestilling mellom kjønnene, men krevde også at Saudi-Arabia setter fengslede kritikere av regimet fri og stanser krigføringen i Jemen.

I dag ble menneskerettssituasjonen i Kina gransket under menneskerettsrådets lupe. Den danske representanten pekte på at menneskerettigheter må sikres også for etniske og religiøse minoriteter i Xinjiang og Tibet.

̶  Danmark anbefaler at regjeringen gir full tilgang for alle relevante FN spesialprosedyrer til Xinjiang og Tibet.

Danmark uttrykte også bekymring for at det blir stadig mindre rom for sivilsamfunnet i Kina.

Menneskerettssituasjonen i alle de 193 FNs medlemslandene gjennomgås hvert fjerde og et halvt år på roterende basis. Dette er det som kalles Universal Periodic Review (UPR) og målet er å forbedre menneskerettssituasjonen for verdens befolkning, behandle alle land likt og bidra til kunnskapsutveksling om beste praksis på menneskerettsområdet.

Menneskerettsrådet er FNs høyeste menneskerettighetsorgan, og startet gjennomgangen av menneskerettighetssituasjonen i 14 land mandag denne uken. Vi forklarer deg hvordan dette foregår og hvorfor det er viktig.

Hvem utfører gjennomgangen?

Menneskerettsrådet ble opprettet I 2006 som en del av en mer generell bølge av reformer i FN-systemet. Rådet består av 47 medlemsland som velges av FNs 193 medlemsstater. Imidlertid kan alle land ta del i diskusjonene som holdes under gjennomgangen. Gjennomgangen av hver stat ledes av grupper bestående av tre land som kalles «troikaer». Disse landene er valgt tilfeldig.

Hvordan foregår den interaktive gjennomgangen?

Informasjon og bevis blir presentert og spørsmål stilles av uavhengige eksperter som kalles spesialrapportører og FNs medlemsland. Organisasjoner som representerer sivilsamfunnet kan også sende inn spørsmål og bevismateriale gjennom sine landrepresentanter. Staten som gjennomgås får muligheten til å forklare hvorfor de har handlet som de har gjort, eller hva de planlegger å gjøre for å ordne opp i problemene som legges fram. HRS kommer med anbefalinger på bakgrunn av UPR, og landene får teknisk assistanse dersom de trenger det. Gjennomgangen av hver stat tar omtrentlig tre og en halv time.

Hvilke land gjennomgås i denne omgangen?

UPRs sesjoner varer i to uker og holdes tre ganger i året. Hver sesjon gjennomgår 14 land, totalt 42 land i året. Denne gangen vil følgende land gjennomgås i denne rekkefølgen: Saudi Arabia, Senegal, Kina, Nigeria, Mexico, Mauritius, Jordan, Malaysia, Den sentralafrikanske republikk, Monaco, Belize, Tsjad, Kongo and Malta.

Hvilke menneskerettigheter evalueres?

UPR vurderer landenes menneskerettighetsforpliktelser i FN-pakten, Verdenserklæringen om menneskerettigheter, samt menneskerettighetstraktater som er ratifisert av staten som granskes. Internasjonal humanitærrett blir også vurdert.

Hva kommer ut av UPR?

Troikaen skriver en rapport med bidrag fra staten som granskes og teknisk assistanse fra FNs høykommisær for menneskerettogheter (OHCHR). Rapporten gir et sammendrag av den faktiske diskusjonen med spørsmål, kommentarer og anbefalinger i tillegg til kommentarer fra staten som gjennomgås. Få dager etter gjennomgangen blir rapporten diskutert og vedtatt i plenum av HRC.

Blir dette fulgt opp?

Staten som har blitt gransket har hovedansvaret for å implementere anbefalingen i den endelige rapporten. Land forventes å gi informasjon om hva de har gjort for å gjøre endringer etter UPRs gjennomgang i tillegg til utvikling av menneskerettssituasjonen når de gjennomgås av UPR neste gang. Det internasjonale samfunnet og OHCHR bistår med oppfølgingen og med teknisk assistanse i konsultasjon med landet det gjelder.

Hva skjer om en stat ikke samarbeider?

Menneskerettighetsrådet kan sette i gang en rekke tiltak som for eksempel spesialetterforskning eller å nedsette en bestemt komite til å legge press på medlemsland som ikke samarbeider og rette verdens oppmerksomhet mot dette.

Når skal de nordiske landene gjennomgås i UPR?

Finland ble gransket av mennekserettsrådet i mai i 2017. Norge skal granskes i april/mai 2019, og Sverige i januar/februar 2020. Både Island og Danmark skal gjennomgås i UPR i 2021, henholdsvis oktober/november og januar/februar. 

Verdens toalettdag: Når naturen kaller

Banner
Banner
Banner