tirsdag, 20 november 2018
UNRIC logo - Norsk

FN på ditt språk

Historisk avtale om å bekjempe global plastforurensning

Nov Plast atervinning Watamu Kenya Foto UNEP Cyril Villemain

29. oktober 2018. Noen av verdens største selskaper og forbrukere av plastemballasje har signert en global avtale om å bekjempe plastforurensning og avfall. Å sette «en ny normal» for plastemballasje globalt er målet med den ambisiøse avtalen.

Det er FNs miljøprogram (UNEP) og Ellen MacArthur Foundation som leder arbeidet med avtalen «New Plastics Economy Global Commitment». Hittil har 250 organisasjoner signert den ambisiøse avtalen, og flere av dem representerer noen av de største globale produsentene av emballasje, merkevarer, forhandlere og aktører innen resirkulering. Flere av selskapene som har underskrevet avtalen representerer til sammen 20% av forbrukerne av plastemballasje globalt slik som H&M gruppen, L’Oréal; Mars, Incorporated; PepsiCo; The Coca- Cola Company og Unilever.

̶  Plast i havene er et av de mest synlige og opprørende eksemplene på denne plastforurensningskrisen. Avtalen «The New Plastics Economy Global Commitment” har de mest ambisiøse målsetningene vi har sett hittil i kampen mot plastforurensning. Den viser hvilke tiltak private aktører og regjeringer må iverksette om vi skal finne løsninger på de grunnleggende årsakene til plastforurensningen, og vi oppfordrer alle som jobber med dette globale problemet til å signere avtalen, sa Erik Solheim, sjefen for UNEP.

Å bekjempe plastforurensning står høyt på den globale dagsorden. Avtalen lanseres på Bali i dag, bare få dager etter at Europaparlamentet for første gang i historien stemte for et forbud mot engangsplast i EU

Enormt problem, stor innsats

Siden 1950-tallet har det blitt produsert mer en 8,3 milliarder tonn plast, og om lag 60% av denne plasten har endt opp i naturen eller på søppelfyllinger. Om denne trenden fortsetter vil det være mer plast enn fisk i havet om drøyt 30 år.

Avtalen setter tre klare mål: Å få en slutt på all problematisk og unødvendig plastemballasje og få en slutt på engangs plastemballasje til fordel for emballasje som kan gjenbrukes. Videre skal andelen resirkulert plast og gjenbruk av plast økes betraktelig. Innen 2025 skal 100% av all plastemballasje kunne resirkuleres, gjenbrukes eller være komposterbar.

Målene og fremgangen vil bli gjennomgått hver 18. måned og over de neste årene skal ambisjonene og listen legges høyere. Å skape en sirkulær økonomi for plast er kjernen i initiativet.

̶  Vi vet at det er helt nødvendig å rydde havene og strendene for plast, men dette setter ingen stopper for strømmen av plast som ender opp i havene hvert år. Vi må jobbe oppover til kilden av problemet. Denne avtalen markerer et veiskille der bedrifter, regjeringer og andre i verden går sammen med en tydelig visjon for at vi må skape en sirkulær økonomi for plast, sa Ellen MacArthur grunnleggeren for Ellen MacArthur Foundation.

Mobiliserer bredt globalt

Den globale avtalen og dens visjon om en sirkulær økonomi har fått bred støtte globalt. Hele 40 universiteter og akademiske institusjoner har sluttet seg til avtalen sammen med World Economic Forum og Consumer Goods Forum, en organisasjon som representerer mer enn 400 forhandlere og produsenter i 70 land. Mer enn 15 finansinstitusjoner med stor global innflytelse har sluttet seg til avtalen og fem investorer har lovet å bidra med 200 millioner USD for å skape en sirkulær økonomi for plast.

Avtalen og dens visjon om en sirkulær økonomi får også støtte fra Verdens naturfond (WWF).

̶  Plastkrisen kan bare løses dersom alle nøkkelaktørene i systemet jobber sammen, sa Pavan Sukhdev, Presidenten i WWF International.

I tillegg til å ta vare på miljøet kan resirkulering også skape jobber og sørge for at mennesker i fattige land får en inntekt. Les UNRICs artikkel om ProPlast, et vellykket resirkuleringsinitiativ som skaper lokale jobber i Senegal. 
 

Verdens toalettdag: Når naturen kaller

Banner
Banner
Banner