tirsdag, 20 november 2018
UNRIC logo - Norsk

FN på ditt språk

72 journalister ble drept i fjorNOV Photo Unesco End Impunity

2. november 2018. I løpet av de siste tolv årene har mer enn 1000 journalister blitt drept på jobb. Å rapportere om og undersøke saker som omhandler korrupsjon, menneskehandel og vold  skaper debatt og utfordrer folk i mektige posisjoner.


Siden januar 2017 har 72 journalister og pressefolk blitt drept ifølge Reportere uten grenser. “World Pressfreedom Index” fra 2018 som måler pressefrihet i verden avslører at pressefriheten er under størst press i Øst-Asia, Midtøsten og Nord-Afrika. Imidlertid er det ingen region som ikke har utfordringer til tross for at statisikkene varierer. Alle regionene har en ting til felles: De som er ansvarlige for drap på journalister blir nesten aldri stilt for retten. Ni av ti saker som gjelder journalistdrap forblir uoppklart.

Denne dystre statistikken utelater alle de journalistene som daglig utsettes for ikke-dødelige angrep inkludert tortur, forsvinninger, fengsel og varetekt uten lov og dom, trusler og trakassering i konfliktsituasjoner, men også der det ikke er konflikt. Kvinnelige journalister risikerer i tillegg til dette å utsettes for seksuelle overgrep og misbruk.

̶  Kvinnelige journalister utsettes ofte for større risiko. De angripes ikke bare for jobben de gjør men også på grunn av deres kjønn, og utsettes for trusler om seksuell vold, sa FNs generalsekretær António Guterres.

Den 2. november hvert år markerer FN og FNs organisasjon for utdanning, vitenskap og kultur (UNESCO) Verdensdagen mot forbrytelser mot journalister. Kampanjen «Truth Never Dies» ble lansert i forkant av verdensdagen for å skape global oppmerksomhet og få flere til å protestere mot straffefrihet og drap på journalister.

Europa har også mislykkes i å beskytte gravende journalister på jobb til tross for at vi har demokratiske prinsipper, ytringsfrihet og for beskyttelse av journalister. Det siste eksempelet på dette er drapet på den bulgarske jounalisten Victoria Marinova som ble funnet død i byen Ruse i Bulgaria den 6. oktober. Marinova var programleder i programmet «Detector» som setter søkelyset på ulike aktuelle samfunnstema.

̶  Jeg fordømmer drapet på Victoria Marinova. Drap på journalister undergraver de grunnleggende menneskerettighetene, frihet, ytringsfrihet, pressefrihet og retten på tilgang til informasjon, sa UNESCOs generaldirektør Audrey Azoulay.

Denne internasjonale dagen markeres i kjølvannet av drapet på den Saudiarabiske journalisten Jamal Khasoggi. FN eksperter har bedt om en uavhengig granskning av hendelsen.

Når angrep på journalister ikke straffes mister samfunn troen på rettssystemet som er ment og beskytte alle fra angrep på sine rettigheter.

̶ Når journalister er målskive må hele samfunnet betale en pris. Jeg er svært bekymret for det økende antallet angrep på journalister og straffefrihetskulturen, sa Guterres. Gjerningspersoner som begår forbrytelser mot journalister oppmuntres når de ser at de kan angripe sine mål uten at det får noen konsekvenser.


Nov journalists3


Verdens toalettdag: Når naturen kaller

Banner
Banner
Banner