tirsdag, 20 november 2018
UNRIC logo - Norsk

FN på ditt språk

De som dyrker maten vår er blant verdens mest sultne

nov agriculturalsector

26. oktober 2018. Arbeiderne i jordbruket er de som har dårligst tilgang på mat og ekskluderes ofte fra nasjonale økonomiske- og sosiale velferdsordninger.

̶  Jordbruksarbeidere, inkludert kvinner, barn, migranter og plantasjearbeidere sliter statig oftere med utilstrekkelige lønninger, deltidsarbeid, uformelt arbeid og mangel på sosiale og økonomiske velferdsordninger. Det sa Hilal Elver, FNs spesialrapportør om retten til mat når hun presenterte sin årlige rapport til FNs generalforsamlings tredje komité. komitéen jobber med saker relatert til en rekke sosiale og humanitære tema og menneskerettsspørsmål som påvirker mennesker over hele verden.

Jorbruksarbeidere utgjør omtrent en tredjedel av arbeidsstokken i verden og teller over en milliard mennesker. De jobber ofte i industrielle matproduksjonssystemer som fokuserer på å øke matproduksjonen og maksimere profitt på bekostning av arbeiderne.

Ifølge rapportøren blir mere enn 170.000 jordbruksarbeidere drept på jobb hvert år. Risikoen for dødelige ulykker er dobbelt så høy i matproduksjon enn i andre sektorer.

̶  De som jobber på gårder eller plantasjer utsettes daglig for sprøytemidler og lange arbeidsdager i ekstreme temperaturer uten tilstrekkelig tilgang på vann, sa Elver.

̶  Migrantarbeidere er spesielt utsatt og utnyttes samt ekskluderes oftere enn andre jordbruksarbeidere. De mangler den grunnleggende beskyttelse som andre innbyggere har tilgang på.

Menneskerettseksperten la til at arbeidsgivere i større grad ser på migrantarbeidere som bruk-og-kast lavtlønnsarbeidere som ikke protesterer og mangler rettigheter til å organisere seg og forhandle for bedre lønninger og arbeidsforhold.

I tillegg til dette utsettes rundt 180 millioner barn for farer i jordbukssektoren grunnet mangel på kontroll og utilstrekkelig beskyttelse mot risiko. Over 70 prosent av verdens barnearbeidere jobber i jordbrukssektoren konkluderer rapporten.

Menneskerettseksperten oppfordret regjeringer til å handle for å forsikre at de som produserer maten vår ikke går sultne til sengs, og at deres grunnleggende rettigheter fullt ut respekteres.

̶  Arbeiderrettigheter og menneskerettigheter henger sammen og avhenger av hverandre. Både menneskerettigheter og arbeidsrettigheter må være på plass og er en nødvendig forutsetning for å sikre tilgang påog retten til mat, sa hun.

̶  Det er på tide at stater tar grep straks for å stille de som bryter menneskerettighetene til jordbruksarbeiderne til ansvar for å sette en stopper for dette, sa hun.


Verdens toalettdag: Når naturen kaller

Banner
Banner
Banner