tirsdag, 20 november 2018
UNRIC logo - Norsk

FN på ditt språk

Norsk universitet blir FN-partner for bærekraftsmålene

Social Media SDGHubs4

24. oktober 2018. Universitetet i Bergen (UiB) er valgt ut som et av 17 universiteter i verden til å ta en ledende rolle i arbeidet med bærekraftsmålene.

Det er FN organisasjonen for akademia «United Nations Academic Impact» (UNAI) som har valgt ut UiB til partneruniversitet. UNAIs satsning SDG Hubs skal knytte ledende forskningsinstitusjoner tettere opp mot Agenda 2030 og skape forskningssentrum rundt hvert av de 17 bærekraftsmålene

UNAI er et initiativ som skal knytte sammen universitetet og aktører innen høyere utdanning og bidra til å realisere bærekraftsmålene. UiB er valg ut som et av 17 universiteter og representerer bærekraftsmål 14 «liv under vann». De neste tre årene skal UiB ta en ledende global rolle med å engasjere og inspirere partnere i arbeidet med bærekraftige hav.

̶  Vi gleder oss over at UNAI har invitert oss til å ha en rolle som inspirator og ser frem til å arbeide både med dem og andre aktører i FN-systemet for å fremme kunnskap, forskning og utdanning for et bærekraftig hav, sa professor Edvard Hviding på UiBs nettsider. Han er vitenskapelig leder for initiativet SDG Bergen.

Universitetet i Bergen er et av Norges ledende forskningsuniversiteter og arrangerte en høynivåkonferanse om bærekraftsmålene i februar i år i sammen med den norske regjeringen. UiB har også utviklet «SDG Bergen» som er et initiativ for å skape engasjement rundt bærekraftsmålene og rådgivning om bærekraft. SDG Task force skal mer spesifikt fokusere på linken mellom vitenskap politikk.  SDG14 Icon

UiB har lansert et nytt havforskningssenter som skal styrke forskningen om bærekraftige hav. Forskning og utdanning innen hav og marin sektor er ett av tre fokusområder for universitetet.

Initiativet «SDG hub» ble lansert på selveste FN-dagen 24. oktober. Universitetene har en viktig rolle både når det gjelder å komme opp med nye ideer og forskning, samt å utdanne og skape oppmerksomhet rundt FNs bærekraftsmål.

̶  Vitenskapen bidrar positivt. Studenter bidrar positivt. Ingen andre steder har denne kombinasjonen vært mer effektiv, faktisk dramatisk når det gjelder å skape engasjement på universitetene rundt bærekraftsmålene, sa Ramu Damoradan, sjefen for UNAI.

̶  Enten det er gjennom forskningsprosjekter, nytenkende pensum eller aktiviteter på campus har det globale akademiske samfunnet samlet sin kreativitet og energi til å tenke ut praktiske løsninger for å realisere Agenda 2030 på en måte som er inkluderende, opprettholdes og er verdig organisasjonen som formet den, sa han.

Verdens toalettdag: Når naturen kaller

Banner
Banner
Banner