lørdag, 20 oktober 2018
UNRIC logo - Norsk

FN på ditt språk

Nærmere 20 prosent av unge sliter med psykiske plager

Oct mental1
10. oktober 2018. Mellom ti og 20 prosent av unge voksne lider av psykiske helseplager eller sykdommer.

Dersom man lever med psykiske plager i ungdomsårene og ikke får hjelp kan dette få alvorlige konsekvenser for psykisk og mental helse senere i voksenlivet ifølge Verdens helseorganisasjon (WHO). På verdensbasis har hele 16% av alle sykdommer og skader rot i mentale helseproblemer. Til tross for dette er de underdiagnostisert og underbehandlet.

̶  En stor del av tilstandene når det gjelder mental helse kan både forhindres og behandles, spesielt om vi tar vare på vår mentale helse fra ung alder, sier FNs generalsekretær António Guterres.

Den 10. oktober markeres Verdensdagen for psykisk helse av FN og Verdens helseorganisasjon (WHO). Målet med dagen er å skape oppmerksomhet om psykiske plager og konkrete initiativermed mål om å motvirke psykiske helseplager globalt global helse. I år er temaet for dagen «Unge mennesker og mental helse i en endret verden».

Ungdomstid og årene i starten av voksenlivet innebærer ofte en rekke store forandringer i livet. Som ung går man igjennom flere perioder med forandring som for eksempel å bytte skole, flytte hjemmefra, starte på universitetet eller i ny jobb. I følge Finlands forbund for mental helse starter halvparten av alle psykiske problemer før fylte 14 år, og 75 prosent før fylte 24 år. Det er derfor viktig å hjelpe unge så tidlig som mulig for å sikre god psykisk helse i voksenlivet.

̶  Dårlig psykisk helse i voksenlivet påvirker skoleprestasjoner og øker risikoen for alkohol og rusmisbruk i tillegg til risikoen for voldelig atferd i voksenlivet. Selvmord er en hovedårsak til dødsfall blant unge, sa generalsekretær Guterres på verdensdagen for psykisk helse.

WHO har tatt grep og iverksatt en rekke tiltak for å bekjempe psykiske helseproblemer slik som følelsesmessige lidelser, atferdsvansker, spiseforstyrrelser, psykose samt selvskading og selvmord.

Globalt er det et sprik mellom høyinntektsland og lavinntektsland når det kommer til psykisk helse. Dette forsøker WHO å gjøre noe med. På verdensbasis har 14 prosent av befolkningen et psykisk helseproblem, og 75 prosent av disse er fra lavinntektsland hvor de ikke har tilgang på behandlingen de trenger.


Oct mentalHealth2
 

For første gang på flere år øker sult i verden - hev stemmen for #ZeroHunger!

Banner
Banner
Banner