lørdag, 20 oktober 2018
UNRIC logo - Norsk

FN på ditt språk

Generalsekretær Antonio Guterres møtte statsminister Erna Solberg.

Erna guterrres
28. september 2018. Erna Solberg FNs generalsekretær Antonio Guterres torsdag denne uken i anledning FNs høynivåuke. 

Generalsekretæren og Solberg diskuterte den regionale utviklingen i Midtøsten. Guterres roste Norges innsats med å støtte opp om bærekraftsmålene og å bedre likestilling mellom kjønnene. Han verdsatte Norges støtte til FNs reformprosess.

Statsministeren og generalsekretæren diskuterte også problemstillinger knyttet til havet, i tillegg til klimaendringene og utfordringer relatert til klima. De toppmøtet Climate Change Summit i 2019, og forberedelsene til dette møtet.

Norge vil styrke internasjonalt samarbeid

I sin tale til FNs generalforsamling onsdag vektla statsminister Solberg viktigheten av internasjonalt samarbeid for å løse globale utfordringer. Å styrke multilateralt samarbeid, den internasjonale rettsorden, og menneskerettigheter er viktige prioriteringer for Norge under høynivåuken. Les mer om Ernas Solbergs innlegg i FNs generalforsamlingen her

Likestilling mellom kjønnene er en prioritering for Norge. Solberg annonserte at Norge vil øke sitt bidrag til skolegang og utdanning for jenter med nesten 40 millioner dollar i perioden 2018-2019.

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide annonserte også at Norge skal gi 64 millioner kroner til UNRWA. Pengene går til å hjelpe palestinske flyktninger og sikre skolegang for palestinske barn.

Vil ende sikkerhetsrådet innenfra

Sept erna SCNorge har lansert sitt kandidatur til FNs sikkerhetsråd for perioden 2021 til 2022, og å fremme Norges kandidatur var en prioritering under høynivåuken før valget i 2020.

Erna Solberg deltok på sikkerhetsrådets åpne høynivådebatt under temaet «Reform av FNs fredsbevarende styrker: implementering og oppfølging».

Norge vil jobbe for å reformere måten sikkerhetsrådet jobber på, og rådets arbeidsmetoder og gjøre sikkerhetsrådet mer effektivt, transparent og inkluderende i tillegg til å foreslå løsninger som han øke sikkerhetsrådets legitimitet.

 
Deltok på Mandela Peace Summit
 
Sept Erna Mandela peacesummit RESIZEDSolberg deltok også på «Nelson Mandela Peace Summit», et toppmøte i anledning hundreårsjubileet for Nelson Mandelas fødsel. Forumet gav verdens ledere et mulighet til å fornye sine forpliktelser til fredsinitiativer og konfliktløsning. 

Solberg uttrykte sin støtte til generalsekretærens agenda «Sustaining Peace» og innsatsen for å sikre inkluderende fredsprosesser. Statsministeren fremhevet viktigheten av eierskap for å lykkes med fredsprosesser, og pekte på at 60 prosent av alle konflikter blusser opp igjen til tross for at en fredsavtale foreligger.
Du kan lese statsministerens tale her.
Bærekraft på dagsorden

Den norske delegasjonen hadde Bærekraftsmålene i fokus under FNs høynivåuke. Agenda 2030 ble nevnt i statsministerens tale hvor hun spesielt trakk frem bærekraftsmål 16 «fred og rettferdighet».

Statsminister Solberg møtte bærekraftsmålenes talspersoner og deltok på en mottakelse og et møte om temaet.

Bærekraftige hav har stått høyt på dagsorden for Norge. Solberg deltok på et møte i høynivåpanelet for en bærekraftig havøkonomi. Panelet består av regjeringsledere fra flere land og jobber for en bærekraftig havforvaltning som støtter opp om Agenda 2030 og bærekraftsmålene. 

Sept erna sdg group resize

For første gang på flere år øker sult i verden - hev stemmen for #ZeroHunger!

Banner
Banner
Banner