lørdag, 20 oktober 2018
UNRIC logo - Norsk

FN på ditt språk

Erna Solberg: Internasjonalt samarbeid virker

Sept erna

27. September 2018. Erna Solberg trakk fram viktigheten av internasjonalt samarbeid for å løse felles utfordringer i sin tale til FNs 73. generalforsamling onsdag.

Norge er sterkt representert på FNs høynivåuke. I tillegg til statsminister Erna Solberg og utenriksminister Ine Eriksen Søreide deltok også utviklingsminister Nikiolai Astrup, Norges FN-ambassør Tore Hattrem og veldedighetsambassadør Kronprins Haakon.

Å verne og styrke multilateralt samarbeid, en internasjonal rettsorden og å støtte opp om bærekraftig utvikling er en prioritering for Norge i den 73. sesjonen av FNs generalforsamling.

Fremhevet bærekraftsmålene

Statsministeren omtalte bærekraftsmålene og Agenda 2030 som «en unik verdi i FN» i sin tale til generalforsamlingen onsdag.

̶  De 17 bærekraftsmålene anerkjenner at globale utfordringer også er nasjonale utfordringer, og at disse er tett knyttet sammen. Bærekraftsmålene krever at vi handler både nasjonalt og internasjonalt. Globalt politisk samarbeid, global handel og internasjonal lov har vært avgjørende for denne fremgangen, sa hun.

Hun trakk fram resultatene verden har oppnådd gjennom samarbeid, men advarte samtidig mot tendensen til økende proteksjonisme.

̶ Ekstrem fattigdom er halvert, folk lever lenger, spedbarnsdødeligheten faller, og flere kvinner går på skolen enn noen gang, sa Solberg. Hun understrekte at felles globale interesser også er nasjonale interesser.

̶  Økende proteksjonisme tvinger oss til å tenke på hva mindre internasjonalt samarbeid vil bringe, sa hun.


Styrke internasjonalt samarbeid og menneskerettigheter


Å bidra til fred, sikkerhet og å styrke menneskerettighetene er prioriteringer for Norge. Solberg trakk frem global ulikhet som en stor utfordring og en trussel mot internasjonal samarbeid.

̶  Ekskludering kan føre til radikalisering. Det kan underminere tilliten til internasjonale institusjoner og samarbeid. Til sist kan det svekke respekten for internasjonal lov, menneskerettigheter og vår sikkerhetsarkitektur, sa statsministeren.

Å sikre velferden til en økende verdensbefolkning samt reform av grunnleggende normer for internasjonal handel er middelet for å løse disse utfordringene ifølge Solberg.

̶  Vi kan ikke la proteksjonisme, diskriminering og økonomisk rivalisering definere vår fremtid.


Fremmet norsk kandidatur

Solberg benyttet også anledningen til å fremme Norges kandidatur til FNs sikkerhetsråd for perioden 2021-2023.

 ̶  Hvis vi blir valgt vil vi jobbe for å gjøre sikkerhetsrådet mer transparent, effektivt og representativt. Vi vil jobbe med andre medlemsstater uavhengig av deres størrelse, velstand eller geografisk plassering for å finne løsninger, sa Solberg.

Videre understrekte hun at kvinners rettigheter og likestilling vil være en prioritet for Norge, i tillegg til å støtte opp om initiativer for bærekraftig hav, skoger.

̶  Vi vil trekke frem konsekvensene av klimaendringer og sammenhengene mellom sikkerhet og bærekraftig utvikling, sa Solberg til generalforsamlingen.
For første gang på flere år øker sult i verden - hev stemmen for #ZeroHunger!

Banner
Banner
Banner