lørdag, 20 oktober 2018
UNRIC logo - Norsk

FN på ditt språk

Guterres: Demokratiske prinsipper er truet

Sept UNGA guterres

26. september 2018. FNs generalsekretær Antonio Guterres åpnet første dagen av generaldebatten i den 73. sesjonen av FNs generalforsamling med en advarsel. Tilliten til det politiske etablissementet er på et brytningspunkt sa han, og oppfordret verdens ledere til å igjen fornye sine forpliktelser til multilateralt samarbeid for å løse globale problemer.

̶  Universelle verdier forvitrer. Demokratiske prinsipper er truet. Prinsippet om lovstyre undermineres, fortalte Guterres til verdenslederne som var samlet i FNs hovedkvarter i New York.

̶  Multilateralisme står i brann når vi trenger den som mest, sa Guterres.

Generalsekretæren varslet om at populisme er økende, samarbeidsklimaet er tøffere og at risikoen for konfrontasjon kan øke.

̶  Sammen, som vokterne av det felles beste har vi også en plikt til å fremme og å vise vår støtte til reform og styrking av det multilaterale systemet, sa Guterres.

̶  Vi trenger en fornyet forpliktelse til en internasjonal orden bygget på lover med FN i sentrum og de ulike institusjonene og lovene som bringer FN-pakten til liv.

Generalsekretæren nevnte en rekke risikoer kloden står overfor, blant annet «den eksistensielle trusselen klimaendringer», teknologisk utvikling som kan forstyrre arbeidsmarkeder og muligheten for at det utvikles våpen som kan angripe mål på egenhånd.

Guterres pekte også på positive globale utviklingstrekk. Han trakk blant annet frem fredsavtalen mellom Etiopia og Eritrea, og fremgangen Hellas og den tidligere Jugoslaviske republikken Makedonia har vist for å løse sine uoverensstemmelser. Han nevnte også den globale avtalen om flyktninger og migrasjon som ble godkjent tidligere i år.

Likevel insisterte generalsekretæren på at verdens ledere må iverksette tiltak for å gjenopprette svekket tillit, sikre solidaritet, opprettholde verdighet for alle mennesker, og «å styrke vårt multilaterale prosjekt».

I de påfølgende dagene vil verdens ledere ta mikrofonen under generaldebatten som vil pågå til 1. oktober under temaet: Gjør FN relevant for alle mennesker. Globalt lederskap og delt ansvar for fredelige, rettferdige og bærekraftige samfunn.


For første gang på flere år øker sult i verden - hev stemmen for #ZeroHunger!

Banner
Banner
Banner