torsdag, 21 februar 2019
UNRIC logo - Norsk

FN på ditt språk

Guterres forplikter FN til «å få ledere til å lytte» og bekjempe klimaendringene

Guterres climate speech screenshot
11. september 2018. FNs generalsekretær António Guterres sier at han vil engasjere FN til å «få våre ledere til å lytte» og bekjempe klimaendringene som han omtaler «en direkte eksistensiell trussel» før det er for sent.

̶  Vi risikerer at klimaendringene kommer ut av kontroll om vi ikke endrer kurs innen 2020. Dette vil ha katastrofale konsekvenser for menneskene og de livsviktige, naturlige økosystemene, sa han i sin klimatale i New York.

̶  Temperaturer over hele verden slår gamle rekorder, sa Guterres og viste til at 2018 ligger an til å bli det fjerde varmeste året som har blitt målt de siste to tiårene.

Dette året føyer seg og inn i rekken av de 18 varmeste årene siden 1850 da man først begynte temperaturmålinger.

̶  Ekstreme hetebølger, skogbranner, storm og flom etterlater seg stier av død og ødeleggelse. Den arktiske sjøisen forsvinner raskere enn vi har kunnet forestille oss. I år er første gang den tykke, permanente sjøisen nord for Grønland har begynt å sprekke opp. Denne dramatiske oppvarmingen i Arktis påvirker vindsystemer på den nordlige halvkule. Skogbranner varer lengre, og sprer seg over større områder.

Guterres ba alle verdens ledere om å delta på neste års klimatoppmøte for å signalere større tiltak før FNs klimakonferanse i 2020.

̶  Forskere har fortalt oss dette i flere tiår, om og om igjen. Altfor mange ledere har nektet å høre etter. Altfor få har handlet i tråd med det vitenskapen krever. Det vi fortsatt mangler, selv etter Parisavtalen er det lederskapet og ambisjonene til å gjøre det som trengs. Vi ser resultatene.

FNs generalsekretær ba sivilsamfunnet og spesielt unge mennesker til å engasjere seg og holde kampanjer for å oppfordre til handling for å begrense klimaendringene.

Guterres sa at det var viktige økonomiske argumenter for å engasjere seg i kampen mot klimaendringene, ikke minst fordi vi opplever «store økonomiske tap grunnet klimaendringene».

̶  I løpet av det siste tiåret har ekstremvær og den negative påvirkningen bruk av fossile brennstoffer har på menneskers helse kostet den amerikanske økonomien hele 240 milliarder dollar (USD) årlig. Denne kostnaden vil eksplodere med 50 prosent bare det neste tiåaret alene, sa Guterres.

Generalsekretæren nevnte også flere positive eksempler på klimatiltak fra regjeringer og privat sektor. Noen av dem var fra Europa.

Innen 2030 kan vind og solenergi forsyne mer enn en tredjedel av Europa med energi, og Sverige anslås å nå sitt 2030 mål for fornybar energi allerede i år, tolv år før fristen. Norges oljefond (Statens pensjonsfond utland) har sluttet å investere i kullkraft og har også trukket seg ut av en rekke selskaper som produserer palmeolje og papir fordi de ødelegger regnskogene.

Videre har Skottland åpnet sitt første flytende vindkraftverk. En av verdens største forsikringsselskap Allianz skal slutte å tilby forsikring til kullkraftverk. I fjor investerte Kina 126 milliarder dollar (USD) i fornybar energi, det representerer en økning på 30 prosent sammenliknet med året før.

I talen pekte generalsekretær Guterres på at målene om utslippsreduksjon for å ikke overstige togradersmålet som ble satt i Parisavtalen for tre år siden er «det absolutte minimum» for å unngå de verste effektene av klimaendringer.

̶  Forskerne sier at vi absolutt ikke er i rute. Det partene i avtalen har forpliktet seg til representerer bare en tredjedel av det som det er behov for ifølge en FN studie, sa generalsekretæren.

̶  La oss løfte blikket og jobbe sammen for å få våre ledere til å lytte. Jeg forplikter meg selv og hele FN til å gjøre dette. Vi vil støtte alle ledere som tar utfordringen jeg har skissert i dag. Vår skjebne ligger i våre egne hender. Verden regner med at hver og en av oss tar denne utfordringen før det er for sent, sa Guterres.


 

Banner
Banner
Banner