torsdag, 21 februar 2019
UNRIC logo - Norsk

FN på ditt språk

Økte lese-og skriveferdigheter er avgjørende for å nå FNs bærekraftsmål

Literacy mali

8. september 2018. På verdensbasis er det fortsatt rundt 750 millioner mennesker som ikke kan lese eller skrive. 617 millioner av verdens tenåringer kan verken lese, skrive og mangler grunnleggende kunnskaper i matematikk.

Temaet i år er «utvikling av lese og skriveferdigheter», og dagen er en mulighet for regjeringer, sivilsamfunn og andre til å reflektere over hvor langt vi har kommet og hva som gjenstår for å sikre at alle får muligheten til å lære seg grunnleggende lese, skrive og matematikkkunnskaper.

̶  Grunnleggende lese- og skriveferdigheter gir hver og en av oss muligheten til å ta kontroll over vårt eget liv, sa UNESCOs generaldirektør Audrey Azoulay. Å tilegne seg grunnleggende lese- og skriveferdigheter er det første steget på veien mot frihet og veien ut av sosiale- og økonomiske begrensninger.

Lese- og skriveferdigheter gir mennesker større muligheter til å delta i arbeidsmarkedet. Det bidrar til å redusere fattigdom, gir folk flere muligheter og har positive effekter på menneskers helse. At flere lærer seg og lese og skrive bidrar også til bærekraftig utvikling og er viktig for å oppnå FNs bærekraftsmål og Agenda 2030.

Bærekraftsmål fire «god utdanning» har som mål at all ungdom og en betydelig andel av voksne skal lære seg å skrive, lese og grunnleggende matematikkferdigheter.

Andelen mennesker som kan lese og skrive er økende på verdensbasis. Til tross for denne framgangen er det fortsatt over 265 millioner barn som ikke går på skolen. Mange barn som går på skolen lærer seg ikke grunnleggende lese- og skriveferdigheter fordi skolene mangler ressurser, og fordi lærerne ikke har nok kunnskap og mangler tilstrekkelig opplæring for å lære elevene disse grunnleggende ferdighetene.

̶  Vi har ennå ikke en verden hvor alle har de grunnleggende lese- og skriveferdighetene de trenger. UNESCO jobber for å endre politikken på dette områder og bidra til nyskaping innen utdanningsfeltet. På denne dagen oppfordrer jeg alle aktører innen utdanning og andre til å engasjere seg slik at vi kan nærme oss målet om at alle skal kunne lese og skrive, sa Azoulay i anledning Den internasjonale dagen for lese- og skriveferdighet.

UNESCO engasjerer seg i arbeidet med å sikre at flere lærer seg å lese, skrive og regne, og arbeider på flere nivå for å øke andelen av lese- og skriveføre på verdensbasis. I tillegg til å gi grunnleggende utdanning av god kvalitet og gi barn et solid grunnlag for læring fra de er små og når de starter i grunnskolen. Å utvikle miljøer og samfunn der flere har lese og skriveferdigheter er viktig, og UNESCO prioriterer derfor også å sørge for at ungdom og voksne får grunnleggende lese- og skriveopplæring.

Literacy teacher

 

Banner
Banner
Banner