torsdag, 21 februar 2019
UNRIC logo - Norsk

FN på ditt språk

Inaktivitet er en helserisiko for milliarder av mennesker

jogging


5. september 2018. Omtrent en av tre kvinner og en av fire menn verden over er fysisk inaktive. Dette er en risiko for både deres mentale og fysiske helse sier Verdens helseorganisasjon (WHO) i en studie som ble publisert i The Lancet Global Health Journal denne onsdagen.
 
Fysisk inaktivitet betyr at de ikke oppnådde de anbefalte 150 minuttene med moderat intensiv aktivitet ukentlig, eller 75 minutter fysisk aktivitet med høy intensitet per uke. I Vest-Europa ligger Finland på topp når det gjelder å holde seg i form. Både kvinner og menn er flinke til å holde seg i form med en rekke aktiviteter, og det samme gjelder for nabolandet russland. Tyskland er blant de mest stillesittende i Europa der 40-50 prosent av befolkningen er inaktive ifølge rapporten. I England lå andelen inaktive på 36 prosent.

Mangel på fysisk aktivitet er en sentral risikofaktor for å få ikke-smittsomme, og livsstilssykdommer som påvirker mental helse og livskvalitet negativt.

̶  I motsetning til andre store globale helserisikoer faller ikke nivået av utikstrekkelig fysisk aktivitet overalt i verden, og over en fjerdedel av alle voksne når ikke de anbefalte nivåene av fysisk aktivitet for god helse, sier studiens hovedforfatter Regina Guthold fra WHO i Sveits.

Funnene avdekker at det ikke har vært noe forbedring i de globale nivåene av fysisk aktivitet siden 2001, og at rundt en av tre kvinner og en av fire menn ikke er aktive nok til å opprettholde god helse. Videre er nivået av utilstrekkelig fysisk aktivitet mer enn dobbelt så stort i høyinnteksland sammenliknet med lavinntektsland. Det var en fem prosents økning av inaktivitet i høyinntektsland mellom 2001 og 2016.

Det har vært lite forbedring i å forbedre fysisk aktivitetsnivå i den 15-års perioden. Om denne trenden fortsetter vil ikke målet om 10 prosents relativ reduksjon av utilstrekkelig fysisk aktivitet nås innen 2025.

Andre hovedkonklusjoner fra rapporten viste at ved utgangen av 2016 var mer enn en tredjedel av befolkningen i 55 av 168 land ikke tilstrekkelig aktive. Mer enn halvparten av alle voksne i Kuwait, Amerikansk Samoa, Saudi Arabia, og Irak var inaktive. I USA var andelen utilstrekkelig aktive på 40 prosent, i Storbritannia 36 prosent og 14 prosent i Kina. Bare seks prosent av voksne I Uganda og Mosambik var utilstrekkelig aktive. Dette er det laveste nivået av alle landene i undersøkelsen.

 

Banner
Banner
Banner